NASZ NEWS: Zbudujcie nową szkołę!

26.06.2018

Czy w Oleśnicy zostanie zbudowana nowa szkoła? Do władz wnioskuje o to środowisko SP nr 7...

Jacek Malczewski (PS 2018), przewodniczący Komisji Oświaty, przedstawił radnym pismo sygnowane przez dyrektor Dorotę Rasałę-Świtoń i przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Górę.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 7 wnioskują oni o budowe nowego obiektu.

"Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie kwestii dotyczącej budowy nowej szkoływ rejonie, który swym zasięgiem obecnie obejmuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła Il w Oleśnicy. Obecnie szkoła funkcjonuje w dwóch starych budynkach, które w swych założeniach nie były przeznaczone na bazę szkolną.

Fakt, że są to budynki zabytkowe, utrudnia jakiekolwiek modernizacje i zmiany. .Ponadto sytuacja, w której zajęcia odbywają się w dwóch budynkach, powoduje że dzieci nie mają zbyt komfortowych warunków do nauki. Nie są to standardy, jakie powinna spełniać szkoła XXI wieku - jasna, przestronna, kolorowa, zachęcająca swym wyglądem.

Należy też zwrócić uwagę na ubogą bazę sportową. Co prawda szkoła dysponuje salą gimnastyczną przy ul. Żeromskiego, ale też jest to budynek zabytkowy, wymagający kapitalnego remontu. W dodatku uczniowie korzystający z zajęć na tej sali muszą wraz z nauczycielem przejść ruchliwe skrzyżowanie. Uczniowie klas starszych korzystają tylko przez dwa dni w tygodniu z sali gimnastycznej I LO. Przy obu budynkach szkolnych funkcjonują asfaltowe boiska, żaden nie posiada boiska typu orlik.

Kwestią również ważną jak dydaktyka, jest sprawa bezpieczeństwa. Uczniowie przebywający w jednym, dobrze zorganizowanym i nowoczesnym budynku czuliby się bezpieczniejsi. Wpłynęłoby to pozytywnie na integrację całej społeczności szkolnej rodziców, uczniów, nauczycieli.

Szkoła dysponuje wykształconą i zaangażowaną kadrą pedagogiczną, która przy odpowiedniej bazie lokalowej i wyposażeniu zwiększyłaby efekty swojej pracy. Teren nasz jest terenem intensywnie rozwijającym się demograficznie,
budują się osiedla w naszym rejonie, więc może warto byłoby rozważyć kwestię budowy nowej szkoły w naszym rejonie".

 

(rpr), źródło: