To będzie radykalna zmiana

08.06.2018

Działkowcy stracą trochę ogródków, ale kierowcy i piesi powinni się ucieszyć....... 
 
Ten łącznik w Oleśnicy zostanie radykalnie przebudowany. O tej koncepcji w Panoramie Oleśnickiej napisano już przed laty, ale dopiero teraz dojdzie do jej realizacji. Czekano z nią, aż w końcu władze powiatu wyremontują walący się wiadukt na Moniuszki.
 
Chodzi o fragment ulicy Limanowskiego pomiędzy Krzywoustego a Moniuszki. 
 
- Został już złożony wniosek o zatwierdzenie projektu - mówi Leszek Goliński, naczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta.
 
Przebudowa będzie realizowana na zasadzie tzw. specustawy drogowej, co oznacza brak potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i możliwość wywłaszczania właścicieli gruntów. Ta ostatnia będzie bardzo potrzebna... 
 
- Ten odcinek zostanie poszerzony. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe oraz zabezpieczenie dla zatoki autobusowej - opowiada Panoramie o inwestycji Krzysztof Fink, dyrektor Sekcji Dróg Miejskich. - Zostaną też przebudowane oba skrzyżowania. Na ulicy Krzywoustego powstanie lewoskręt dla jadących w stronę miasta, aby bezkolizyjnie i bezpiecznie przemieszczały się zmierzające na wprost inne auta. Z drugiej strony łącznika zostanie przebudowany skręt w stronę Moniuszki, dostosowany do przebiegu tej ulicy w kierunku zmodernizowanego wiaduktu. Będzie łagodniejszy i zdecydowanie poprawi widoczność oraz możliwości zjazdu dla samochodów ciężarowych - dodaje.
 
To poszerzenie łącznika z jednej strony spowoduje większą płynność ruchu, bezpieczniejszą jazdę, zwiększy pulę ścieżek rowerowych w mieście, zaoferuje działkowcom parkingi, a z drugiej ma jeszcze mocniej odciągnąć ruch samochodów ciężarowych, jadących w stronę strefy przemysłowej, od miasta. 
 
Niedogodności? Do poszerzenia drogi potrzebny będzie dodatkowy teren. Wywłaszczeni zostaną działkowcy mający swoje ogródki w pasie od strony zachodniej, czyli przy drodze z prawej strony, patrząc od Krzywoustego. Droga wejdzie 14 metrów w głąb ogrodów. Z kolei przy samej ulicy Moniuszki zostaną zabrane działki przy drodze od strony wschodniej, czyli po lewej od Krzywoustego. Właściciele działek dostana odszkodowanie. Jakie?
 
Zostaną sporządzone operaty szacunkowe. Specustawa zakłada, że mają być przygotowane w oparciu o wartość gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych. Obowiązujące przepisy przewidują też szczególne zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stanowiące rodzinne ogrody działkowe.
 
Zarządca drogi ma obowiązek wypłaty odszkodowania członkom Polskiego Związku Działkowców za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach oraz odszkodowanie Polskiemu Związkowi Działkowców - za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. Dodatkowo musi zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.
 

(rpr), źródło: Panorama Oleśnicka