Staro-cerkiewno-słowiańskie śpiewanie

03.06.2018

Gratka dla fanów chórów - II Oleśnicki Festiwal Słowiańskiej Muzyki Sakralnej...
 
Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy wespoł z Parafią Prawosławną p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy zapraszają miłośników muzyki chóralnej  na II Oleśnicki Festiwalu Słowiańskiej Muzyki Sakralnej „Głagolica”, który odbędzie się  9 czerwca. Festiwal jest realizowany w formule konkursowej z udziałem chórów.
 
"Tradycję św. Cyryla i Metodego, związaną z historią Oleśnicy, chcemy potraktować  jako łącznik między Wschodem a Zachodem, prawosławiem i katolicyzmem, a zarazem wspólny element kultury większości narodów słowiańskich" - napisali organizatorzy.
 
Szerzej o tym festiwalu - we wtorek w Panoramie Oleśnickiej, która jest patronem medilanym wydarzenia.

(OAI), źródło: