Zmarł wieloletni dyrektor ogólniaka

13.04.2018

NIe żyje Józef Bober, nauczyciel Dwudziestki, wieloletni dyrektor I LO w Oleśnicy.... 

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p.   Józefa Bobera, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy  w latach  1973 – 1986, wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle. Był cenionym pedagogiem, nauczycielem wielu pokoleń uczniów. Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego  współczucia składają  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy  oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy".

Nekrolog tej treści zamieszczono dzisiaj na stronie internetowej I LO w Oleśnicy.

 

(rpr), źródło: