Dyrektor zaprasza

13.04.2018

Irena Lisikiewicz, dyrektorka Powiatowego Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza pracodawców.....

Trwa (do godziny 13) dzień otwarty  –  konsultacje dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy (sala 208). Mozna uzyskać informacje na temat:  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, usług pośrednictwa pracy, staży,  prac interwencyjnych, refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia.

Odbywają się też spotkania informacyjne dla młodzieży. Doradcy zawodowi poinformują na nich o usługach i instrumentach rynku pracy: 13 kwietnia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze; 16 kwietnia - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - 2 spotkania.

 

(OAI), źródło: