Pogadajmy o pieniądzach

13.04.2018

Dzisiaj odbędzie się otwarte spotkanie w sprawie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego........

Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński zaprasza zainteresowanych mieszkańców i organizacje na spotkanie w sprawie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Odbędzie się ono dzisiaj o godzinie 17 w sali konferencyjnej BiFK przy ulicy Reja 10.

Będzie dotyczyć przedsięwzięć zrealizowanych w efekcie konsultacji społecznych w postaci OBO od początku jego funkcjonowania w Oleśnicy. Przedmiotem dyskusji, w nawiązaniu do ustaleń z 2017 roku, będzie także kształt OBO oraz kierunki ewentualnych korekt funkcjonowania tej właśnie formy współdecydowania mieszkańców o przeznaczeniu części budżetu miasta na cele dla nich najważniejsze.


 

(OAI), źródło: