Sala Czwórki 2020

10.04.2018

Pomieści boisko do piłki ręcznej 40x20 m. Będzie dobudowana do szkoły. Kiedy wejdą uczniowie?

Nie od dziś wiadomo, że projekty wykuwają się w toku dyskusji. Tym razem chodzi o planowaną salę sportową dla Szkoły Podstawowej nr 4.

Miesiąc temu na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta w szkolnej bibliotece podjęto pierwsze rozmowy o kształcie przyszłej inwestycji. Dyrektor Czwórki Waldemar Ubowski, nauczyciel WF-u Jarosław Janeczek, przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Szkoły wyartykułowali oczekiwania i potrzeby szkoły w zakresie nowej sali i prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Uczestnicy posiedzenia uczestniczyli w wizji lokalnej, podczas której obejrzeli istniejącą salkę i teren boisk, gdzie miałaby powstać nowa. Wszyscy zgodzili się wówczas, że jest ona potrzebna.

Także Komisja Sportu i Rekreacji chciała zapoznać się z problemem Czwórki. Jej przewodniczący Adam Wójcik (Oleśnica Razem) zorganizował posiedzenie w siedzibie szkoły. Jego przebieg wykazał, że od pierwszej poważnej dyskusji minął zaledwie miesiąc, a sprawy posunęły się mocno do przodu.

Ponadprogramowa obecność burmistrza Michała Kołacińskiego, dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych Izabeli Świąder i zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Fiszera już na wstępie była sygnałem, że temat inwestycji wszedł na wyższy poziom. Dyskusja to potwierdziła.

Dyrektor Izabela Świąder poinformowała, że analizowane są trzy warianty budowy - obiekt wolno stojący oddalony od szkoły, obiekt w miejsce istniejącej sali, obiekt przybudowany do istniejącej sali i połączony łącznikiem ze szkołą. Te koncepcje będą analizowane pod względem architektonicznym i kosztowym. ZBK jest w trakcie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i założeń projektowych, które byłyby podstawą do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu sali. - Chcielibyśmy stworzyć nowoczesną przestrzeń, spełnić wymagania uczniów, rodziców i nauczycieli - podkreśliła szefowa ZBK. Zaznaczyła, że obiekt musi być dostosowany do przepisów sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych. Ma być energooszczędny, żeby zmniejszyć koszty jego eksploatacji. Sala będzie służyć do organizacji imprez i zawodów sportowych. Mogłaby się w niej znaleźć część wydzielona pod ścianę wspinaczkową. Izabela Świąder poinformowała też o postulacie dyrektora SP4, żeby w sali znalazły się dwie dodatkowe sale lekcyjne.

- Zależałoby mi, żeby była stosunkowo duża - wyraził swoje oczekiwania dyrektor Kazimierz Ubowski. Jak wyliczył, podzielenie nowej sali kotarą na dwie części, przy zachowaniu istniejącej salki, umożliwiłoby przeprowadzanie wszystkich lekcji WF-u w sezonie jesienno-zimowym pod dachem.

Kierownik ds. inwestycji ZBK Jacek Kowalski poinformował, że planuje się pomieścić w sali boisko do piłki ręcznej o powierzchni 40x20 m, czyli powierzchnia wyniesie ok. 55x30 m plus pomieszczenia socjalne i dodatkowo 2-3 sale lekcyjne.

Burmistrz Michał Kołaciński oznajmił, że przyszłe starania o dofinansowanie ze środków województwa budowy „hali sportowej szkolnej” determinują jej minimalne wymiary - 36x19 m i 7 metrów wysokości. - Jesienią musimy mieć pozwolenie na budowę - oświadczył. Jednoznacznie wypowiedział się w kwestii istniejącej sali - musi pozostać, ponieważ w ostatnich latach poniesiono duże nakłady na jej remont.

Burmistrz rozwiał wątpliwości rodziców w kwestii kosztów projektu, na który zarezerwowano w budżecie miasta 60.000 zł.

- Nie ma opcji, żeby zabrakło pieniędzy na projekt - oświadczył.

- Ja to słyszałem 12 lat temu... - skomentował zapewnienie burmistrza przedstawiciel rodziców Maciej Bogucki, przywołując rozmowy o sali w poprzednich samorządowych kadencjach i deklaracje eks-burmistrza Jana Bronsia.

Michał Kołaciński uznał za wątpliwe „pompowanie pieniędzy w budowanie dodatkowych sal lekcyjnych, jeśli szkoły nr 1 i 3 będą w połowie puste”. We wrześniu okaże się, jaki będzie nabór do tych placówek, które niedawno przestały być gimnazjami i teraz muszą walczyć o nowych uczniów.

Przedstawiciel Rady Rodziców Mariusz Muszyński wyraził postulat, by nowa sala została połączona łącznikiem ze szkolnym budynkiem. Poparli to dyrektor Ubowski i radny Wojciech Bartnik, który uczęszczał do Czwórki, a później był z nią związany jako rodzic uczniów. Mariusz Muszyński wnioskował, by opracowywać tylko 1 koncepcję sali - z łącznikiem, co pozwoli zredukować koszty. Zebrani zgodzili się z tym.

Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Fischer ocenił, że nowa sala będzie osobną strefą pożarową i ewentualny łącznik nie będzie miał znaczenia. Istotne będą droga pożarowa i zaopatrzenie wodne.

- Cieszę się, że przyjęta została jedna koncepcja, najbardziej optymalna - komentował Łukasz Koper, właściciel Klubu Sportowego Hikari Oleśnica, który na co dzień korzysta z istniejącej salki SP4. Z aprobatą odniósł się do zapowiedzi zmieszczenia w nowej sali boiska do piłki ręcznej.

- Będzie to kolejne centrum sportowe w mieście - ocenił, wskazując na już istniejące tam boiska. Postulował, by rozważyć kwestię ilości szatni, bo tylko 2 szatnie w gminnej hali blokują jej wynajem. Nie miał wątpliwości, że będzie zainteresowanie komercyjnym korzystaniem z sali po zajęciach szkolnych. Zgłosił też pomysł, by w łączniku zbudować bieżnię lekkoatletyczną, ale od razu go zakwestionowano względami przeciwpożarowymi.

- Żeby w ping ponga można było pograć... - zgłosił alternatywne życzenie wykorzystania łącznika dyrektor Ubowski. Radnym, którzy obradowali tam w lutym, żalił się, że jest tak ciasno w szkole, że nie ma miejsca na postawienia stołu do tenisa.

Padło pytanie o koszt całej inwestycji. - Licząc skromnie, 6-8 milionów - odpowiedział burmistrz. - W cenie ronda... - skomentował żartem Paweł Bielański. - Budowa potrwa do 2 lat - poinformowała dyrektor Świąder.

Aleksander Chrzanowski, powołując się na swoje 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu sali sportowej w Ligocie Małej, stwierdził, że z wynajmem obiektu nie będzie najmniejszego kłopotu. Radził, by przygotować na boisku linie do rozgrywania meczów w różnych dyscyplinach i oznaczyć je w sposób czytelny. Zbigniew Nagórny, zapalony tenisista, prosił o wyznaczenie linii do tenisa właśnie i żartem zauważył, że osoby uprawiające ten sport w najmniejszym stopniu będą salę zużywać, bo mecz toczą tylko dwie osoby, a płacą za wynajem całej sali, tak jak drużyna piłki nożnej.

Podsumujmy najważniejsze ustalenia, które wydają się już pewne:

wybrana została 1 koncepcja i ona będzie opracowywana; obecna sala zostaje, nowa zostanie dobudowana do niej i połączona łącznikiem ze szkołą; budowanie sal lekcyjnych w nowym obiekcie jest wątpliwe; w sali będzie boisko 40x20 m, a jej powierzchnia wyniesie ok. 55x30 m plus pomieszczenia socjalne (szatnie, toalety); wysokość 7 m; będzie ścianka wspinaczkowa; jesienią br. ZBK jako inwestor uzyska pozwolenie na budowę; budowa potrwa do 2 lat, czyli otwarcie sali nastąpi w 2020 roku.

kad, źródło: Panorama Oleśnicka