Wyprawa na Kanary

13.03.2018

Gimnazjaliści z oleśnickiej Trójki pojechali do Puerto del Rosario na Wyspy Kanaryjskie.....

Od 23 lutego do 4 marca grupa 15 uczniów klasy 3A  z Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich (obecnie SP3) wraz z opiekunkami - Moniką Kwiatek oraz Anną Boczkowską - gościła w Puerto del Rosario (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania).

Była to już druga wizyta polskich uczniów na Fuerteventurze, która odbyła się w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Pod wspólnym Europejskim Niebem”. Celem strategicznym projektu jest wyrównywanie szans młodzieży defaworyzowanej, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji spowodowanej niepełnosprawnością. Projekt stworzyły i koordynują nauczycielki: Ewa Bobowska oraz Monika Kwiatek.

Podczas pobytu na wyspie uczniowie wraz ze swoimi hiszpańskimi partnerami m.in. uczestniczyli w warsztatach oraz integrowali się z młodzieżą niepełnosprawną z Aula Enclave, uczęszczającą do szkoły w IES Puerto del Rosario. Uczestnicy wyjazdu ćwiczyli - umiejętność posługiwania się językiem migowym, odczytywanie języka Braille'a oraz formy pomocy osobom niewidomym, niepełnosprawnym intelektualnie. Nie zabrakło również wspólnych hiszpańskich fiest i wycieczek edukacyjnych m.in. do Ogrodu Botanicznego w La Lajita, czy fabryki sera w Betancurii. Młodzież z Polski poznała tradycyjne kanaryjskie gry sportowe, nauczyła się przygotowywać hiszpańskie przysmaki.

Spotkanie z młodymi Kanaryjczykami oraz możliwość współpracy w grupie międzynarodowej były dużym przeżyciem dla uczestników wymiany. Wszystkie koszty związane z realizacją działań programowych oraz organizacją wymiany zostały pokryte dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Erasmus+.

(OAI), źródło: