Zamykają rentgena

12.01.2018

SPZOZ w Oleśnicy zamyka czasowo pracownię RTG w przychodni przy Ludwikowskiej. Dlaczego?.....

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy informuje o czasowym zamknięciu (od 26 stycznia) pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, w związku z demontażem obecnie eksploatowanego aparatu RTG i montażem nowego cyfrowego aparatu RTG: system DRX-Ascend.

Prace dostosowujące pomieszczenia pracowni RTG do wymogów nowego cyfrowego aparatu RTG, jego montaż i uruchomienie oraz odbiory techniczne (wymagane prawem) przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - mogą potrwać do 28 lutego.

Badania rentgenowskie w okresie od dnia 26 stycznia do 28 lutego wykonywane będą w pracowni RTG w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy (gab. 145 - I piętro szpitala): rejestracja telefoniczna, pod numerem 662-338-660.

(OAI), źródło: