Z tradycją ku innowacji

12.01.2018

80.000 kosztował ten nowatorski projekt. Co się udało dzięki niemu kupić i zrealizować?.....

"Mobilna infrastruktura GOK Oleśnica - "w drogę" z tradycją ku innowacji w kulturze" - tak brzmiał tytuł zakończonego właśnie projektu, realizowanego przez GOK Oleśnica w 2017 roku.Zakup infrastruktury oraz działania artystyczne i edukacyjne były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury 2017".

W ramach projektu zakupiono piec ceramiczny Raku ze stanowiskami do toczenia na kole garncarskim, narzędzia do prowadzenia warsztatów ceramicznych, mobilny piec chlebowy z osprzętem, meble specjalistyczne do prowadzenia warsztatów, wiatę drewnianą do stacjonarnego pieca chlebowego w Boguszycach, mobilny podest sceniczny oraz agregat prądotwórczy.

Łączna kwota zadania to 80.663 zł, z czego 60.000 zł pochodziło ze środków ministerstwa, a 20.663 to wkład własny.
 

Projekt był realizowany przez bardzo doświadczonych liderów działań artystycznych i animacyjnych: Małgorzatę Puszczyńską, artystę plastyk, oraz Monikę Małobęcką (obie z GOK Oleśnica), animatora tradycyjnych warsztatów dawnego rzemiosła i kuchni przy „Izbie Pamięci Gminy Oleśnica” w Boguszycach. Koordynatorem projektu był Piotr Michałowski z GOK-u, kierownik Domu Kultury.

Działania i warsztaty ceramiczne oraz warsztaty wypiekania chleba odbywały się w okresie letnim, jesiennym i zimowym w 10 miejscowościach: Boguszycach, Piszkawie, Ligocie Polskiej, Sokołowicach, Krzeczynie, Ostrowinie, Ligocie Wielkiej, Ligocie Małej, Bogusławicach, Nowoszycach.
 

- Takiego działania właśnie nam brakowało, czyli wspierania nowatorskich rozwiązań przy zdecentralizowanym modelu zarządzania instytucją kultury. Teraz to nie mieszkańcy są zmuszeni do przyjazdu do GOK-u, ale to animatorzy kultury mogą bez przeszkód przyjechać z mobilnymi pracowniami do każdego zakątka gminy – przyznaje Dorota Bartczak, dyrektorka GOK Oleśnica.

Zakupiona infrastruktura posłuży przez długie lata do realizacji w gminie Oleśnica ciekawych zajęć artystycznych i edukacyjnych.

- Dziękujemy wszystkim osobom w każdym wieku, zaangażowanym w realizację tego projektu. Wszystkie działania będą kontynuowane w kolejnych latach, a celem jest aktywne zaangażowanie jak największej ilości osób w twórcze spędzanie wolnego  czasu, a tym samym rozwijanie kapitału społecznego - mówi Piotr Michałowski.

(OAI), źródło: