Plebiscytowi wolontariusze

06.12.2017

To ludzie, którzy z gestów miłości wobec bliźniego uczynili sens swojego życia....

Plebiscyt na najpopularniejszych w roku 2017 wolontariuszy rozstrzygnęła oleśnicka Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, której przewodniczy Barbara Krzemińska.

W plebiscycie zwyciężyli: Stanisław Różycki (krzewiciel krwiodawstwa) – w kategorii „Wolontariusz-senior” (o 4 głosy przegrała z nim Bożena Stachurska), Maciej Łacny (działacz fundacji „Oleśnickie Bidy”) – w kategorii „Młody wolontariusz”, Marek Jański (działacz fundacji „Oleśnickie Bidy”) – w kategorii „Wolontariusz”, fundacja „Oleśnickie Bidy” – w kategorii „Organizacja wolontariacka”, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny – w kategorii „Wydarzenie wolontariackie”.

Podczas wczorajszej gali oleśnickiego wolontariatu w miejskiej sali widowiskowej zwycięzcy plebiscytu otrzymali szklane statuetki – Laur Oleśnickiego Wolontariatu. Nieplebiscytowy Laur Honorowy przypadł Alinie Wajerowskiej (działaczce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), a nieplebiscytowy Laur Przyjaciela Oleśnickiego – firmom Tom-Bud i GKN Driveline Polska.

W artystycznej części gali wystąpił m.in. Waldemar Gromolak, wirtuoz gitary klasycznej. Plebiscyt i galę urządziła wspomniana Rada, powołana przez burmistrza Oleśnicy.


FOTORELACJA 

(szach), źródło: