Żywa Biblioteka w Oleśnicy po raz piąty!

14.11.2017

BiFK wespół z I LO organizują już po raz piąty Żywą Bibliotekę i zapraszają do udziału....

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy razem z I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy organizują już po raz piąty Żywą Bibliotekę  i zapraszają do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 17 listopada w godz. 10 - 15  w sali konferencyjnej BiFK przy ul. Reja 10.

Żywa Biblioteka (Human Library) to metoda podważania uprzedzeń, która powstała kilkanaście lat temu w Danii i cieszy się bardzo dużą popularnością także w Polsce.

Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych.  Najważniejszymi wartościami Żywej Biblioteki jest otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka, które są podstawą metody.

Tworzymy przestrzeń, w której Książkami są ludzie reprezentujący różne grupy społeczne, zawodowe, mniejszości religijne/seksualne/narodowe, którzy na co dzień spotykają się z uprzedzeniami, stereotypami, a czasami też dyskryminacją ze względu na swoją przynależność do grupy czy też doświadczenia życiowe. Czytelnikami, którzy mogą „wypożyczyć”

Książką na bezpośrednią półgodzinną rozmowę, są uczniowie oleśnickich szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcy naszego miasta. Żywymi Książkami, z którymi można porozmawiać będą: Aktywny Senior, Były uzależniony,
Osoba niewidoma, Gej, Trzeźwa Alkoholiczka, Osoba niesłysząca, Imigrant, Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, Para gejów, Ateista, Osoba chorująca psychicznie, Rodzic dziecka z niepełnosprawnością, Działaczka
Związkowa, Policjantka.

Żywa Biblioteka jest przestrzenią, gdzie poprzez zadawanie pytań, każda osoba ma szansę zweryfikować określony stereotyp, a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację. Czytelnik/czka zostaje jednak sam/a z decyzją, na ile rozmowa zmieniła ich myślenie.

I nawet jeśli Żywa Książka i Czytelnik/czka nie zmienią o sobie zdania, to po rozmowie będą wiedzieli o sobie trochę więcej, a to pomaga w zrozumieniu innej perspektywy.

Więcej o wydarzeniu na stronie projektu na Facebooku: Żywa Biblioteka w
Oleśnicy.
A o samej metodzie można poczytać na stronie:
www.zywabibliotekapolska.pl

Partnerem naszego wydarzenia jest Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, a wsparcie finansowe otrzymaliśmy z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dialog
międzykulturowy fundamentem rozwoju Dolnego Śląska”.

(OAI), źródło: