Mistrz z dyplomem

10.10.2017

Ponad 2 miliony złotych otrzymają dolnośląscy rzemieślnicy, którzy unowocześnią swoje firmy. O pieniądze można się starać w październiku i listopadzie w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
 
- Najcenniejszym kapitałem jest człowiek i jego umiejętności – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Rzemieślnicza praca jest synonimem wysokiej jakości oraz rzetelnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Chcemy wspierać takie rodzinne mikroprzedsiębiorstwa, bo zaprocentuje to w przyszłości.
 
Unikatowe produkty

Rzemieślnik kojarzy się z osobą wykwalifikowaną, mającą konkretny zawód i umiejętności. Jest nim kowal, gorseciarka, szewc, młynarz, złotnik, lutnik. Bycie rzemieślnikiem to posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających dziedzinie wykonywanego rzemiosła, czyli na przykład przynależność do cechu lub dyplom mistrzowski. Wiele produktów wykonywanych przez rzemieślników to rzeczy unikatowe, niepowtarzalne, robione na zamówienie. Także wiele z najbardziej rozpoznawalnych marek to nazwiska zdolnych rzemieślników, by wymienić choćby krawcową Coco Chanel, ślusarza Wilhelma Maybacha czy cukiernika Zbigniewa Grycana.

- Brak inwestycji, wprowadzania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań jest główną przeszkodą rozwoju rzemiosła  – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. - O innowacji mówimy wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt trafia na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji. Ważne, aby  ów produkt i proces były  nowymi przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Unowocześnienie  maszyn i urządzeń oraz opanowanie nowych technologii  gwarantuje rozwój.
 
Pieniądze z Unii na innowacje

Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 235 tysięcy mikroprzedsiębiorstw, ale tylko dwa tysiące z nich prowadzi działalność rzemieślniczą. 

- Zależy nam na tym, by rzemiosło było atrakcyjną  formą działalności biznesowej. Dlatego ważne jest  zwiększanie skali ich działalności, zdolności do inwestycji i zatrudniania  – podkreśla Renata Granowska.

Dotację będzie można otrzymać na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego rzemieślnika. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa z całego województwa dolnośląskiego. Preferowane branże to: chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Maksymalna wartość projektu to 50 000 zł. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane od 5 października do 7 grudnia
 
 
 
 
 

tekst sponsorowany, źródło: