toyota

Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Folwark zwierzęcy, czyli ktoś tu kłamie...

29.05.2018

wyświetleń: 951

Wojna na oświadczenia, z "Folwarkiem zwierzęcym" w tle. No i kwestia, że ktoś skłamał...

Ten spór w łonie Komisji Rewizyjnej ujawniła Panorama Oleśnicka. W najważniejszym posiedzeniu Komisji - przygotowaniu stanowiska w sprawie budżetu i absolutorium - nie uczestniczyli dwa radni opozycji: Grzegorz Żyła i Damian Siedlecki. Siedlecki nie przyszedł też na kolejne posiedzenie Komisji.

Bielański zarzucił rajcom bojkot. I zaczęła się wojna na oświadczenia...

Wziął dodatkowe wynagrodzenie

Radni Grzegorz Żyła z PS 2018 i niezrzeszony Damian Siedlecki wydali takie oświadczenie:

"Wszyscy radni w Radzie Miasta są sobie równi. Zostali wybrani do pełnienia swojej roli przez wyborców w wyborach powszechnych. Radni funkcyjni, jak Przewodniczący Rady Miasta i Przewodniczący Komisji, wybierani są spośród radnych przez radnych, wolą większości. Odpowiadają jedynie za organizację pracy i posiedzeń Rady lub Komisji. Dobre wychowanie, kultura osobista i poszanowanie innych powinny wystarczyć, by tak planować posiedzenia Komisji, aby jej członkowie mogli bez przeszkód w nich uczestniczyć.

Dla osoby zatrudnionej na kierowniczym stanowisku w miejskiej spółce organizowanie posiedzeń Komisji w godzinach swojej pracy to pewnie żaden problem – wszak zgodnie z powszechnym przekonaniem, radny jest niejako zwierzchnikiem prezesa, a co dopiero Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Życie pokazuje, że kierownika w miejskiej spółce łatwo jest zastąpić. Nauczyciela akademickiego lub właściciela prywatnego przedsiębiorstwa już nie.

Komisja Rady Miasta to nie prywatny folwark jej Przewodniczącego. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli, o którą wielokrotnie apelowali jej członkowie, by tak planował posiedzenia Komisji Rewizyjnej, aby Komisja bez przeszkód mogła spotykać się zawsze w pełnym składzie. Czteroosobowym składzie. Dobrej woli zabrakło i nie ma wątpliwości, że nieprzypadkowo.

Może arogancko wylewane żale przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz wręcz śmieszne i niegodne osoby publicznej oskarżenia o bojkot komisji przez opozycyjnych radnych, mają za cel odwrócenie uwagi opinii publicznej od rzeczywistego problemu, którym niewątpliwie jest fatalne wykonanie przez burmistrza budżetu za 2017 rok? Jak inaczej rozumieć tę medialną hucpę i nagonkę na radnych opozycji tuż przed sesją absolutoryjną, jak nie za próbę przykrycia rzekomą aferą niewygodnych dla rządzących faktów dotyczących stanu finansów miasta?

Odpowiedź jest oczywista i nie wymaga komentarza.

Wracając do sprawy rzekomego bojkotu komisji. Czy sześć nieobecności sekretarza tejże Komisji, radnego PiS i OR, odpowiedzialnego za protokołowanie przebiegu posiedzeń, również oznacza bojkot Komisji? Bo tyle samo nieobecności ma jeden z radnych opozycji w komisji… Odpowiedź na to pytanie zna pewnie jedynie Przewodniczący Komisji, rzucający na prawo i lewo bezpodstawne oskarżenia pod adresem radnych opozycji, nie zauważając oczywiście niewygodnych dla niego faktów, doprowadzając tym samym do tego, że obecnie Komisja Rewizyjna przypomina bardziej groteskę, niż najważniejszą Komisję w Radzie Miasta.

Tak, groteskę, bo prace Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem jej obecnego Przewodniczącego to prawdziwa groteska. Czarna komedia. Kabaret. Przykład. Na jednym z posiedzeń Komisji w tym roku, Przewodniczący pełnił rolę jej Przewodniczącego, Sekretarza i jedynego członka, który brał w nim udział. Zgodnie z prawem i - oczywiście - ze słowem Przewodniczącego, Komisja może prowadzić obrady w obecności przynajmniej połowy jej członków. Jeden członek to zaledwie ćwierć składu tej komisji, o ćwierć za mało do połowy.

To jednak nie przeszkodziło Przewodniczącemu, by jednoosobowo odbyć posiedzenie i je zaprotokołować. Ba! Nie przeszkodziło mu nawet wziąć wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji, jego prowadzenie i dodatkowo protokołowanie, choć posiedzenie w tym jednoosobowym składzie w ogóle nie miało prawa się odbyć, co tak niedawno sam przyznał. Pozostałym członkom komisji, w tym jej Sekretarzowi, za nieobecność została potrącona odpowiednia część diety radnego.

To powinno wystarczyć, by grzecznie i rzeczowo odpowiedzieć na absurdalne oskarżenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pod adresem radnych opozycji, członków Komisji Rewizyjnej.

„All animals are equal. But some animals are more equal than others” [Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są bardziej równe niż inne" - cytat z "Folwarku zwierzęcego Orwella - red.].

Dodatkowe wynagrodzenie? To kłamstwo

Na to oświadczenie swoim oświadczeniem odpowiedział Paweł Bielański (Oleśnica Razem). Oto jego treść:

W odniesieniu do oświadczenia radnych D. Siedleckiego i G. Żyły odczytanego na sesji Rady Miasta Oleśnicy w dniu 25.05.2018 roku. Jako przewodniczący komisji rewizyjnej oświadczam:

1. Godziny posiedzeń komisji rewizyjnej ustalane są zgodnie z § 74 statutu miasta Oleśnicy, regulującym prace komisji rewizyjnej, gdzie zapisano cyt. „Kontrole przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w miejscu i czasie wykonywania jego zadań (…)”. Z reguły podmioty kontrolowane (jednostki organizacyjne miasta) wykonują swoje zadania do godz. 16.00.

2. O terminach posiedzeń członkowie komisji są informowani pisemnie w sposób zgodny z obowiązującymi statutem. Nigdy nie było sytuacji, by na wniosek, któregoś z członków komisji termin posiedzenia nie był zmieniony na dzień dogodny dla wszystkich członków komisji. Jeżeli radni D.Siedlecki i G. Żyła posiadają takie nieuwzględnione wnioski to proszę, aby je przedstawili celem potwierdzenia wiarygodności ich oświadczenia. Radni Żyła i Siedlecki nie mają w zwyczaju informować przewodniczącego czy dany termin im pasuję, nie informują również o możliwej ich nieobecności.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie Art.25 ptk. 3 ustawy o samorządzie gminnym: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”. Takie pouczenie windnieje na każdym zawiadomieniu o posiedzeniu komisji. Za utracone zarobki związane z pełnieniem funkcji radny otrzymuję dietę.

3. W oświadczeniu radni D. Siedlecki i G.Żyła, stwierdzili, że cyt. „(...) Na jednym z posiedzeń Komisji w tym roku, Przewodniczący pełnił rolę jej Przewodniczącego, Sekretarza i jedynego członka, jedynego członka, który brał w nim udział (...)”. Potwierdzam - to sytuacja z 22 stycznia 2018 roku, gdy posiedzenie komisji rewizyjnej o którym wspominają radni odbyło się podaczs kontroli w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy.Wówczas na komisję nie stawił się radny G. Żyła (nie informował przewodniczącego o nieobecności) oraz radny M. Karczewicz – sekretarz komisji (zgłaszał nieobecnosć z przyczyn zdrowotnych). Przybyły na posiedzenie komisji radny D. Siedlecki, bez podania podstawy prawnej opuścił posiedzenie, łamiąc kworum, uniemożliwiajac tym samym przerowadzenie kontroli (wyciag z przedmiotowego protokołu załączam do niniejszego oświadczenia). Radny Siedlecki tłumaczył się później na sesji, że wyszedł z komisji, bo się „pomylił, zapomniał” (sic!).

4. Informacja zawarte w oświadczeniu radnego D. Siedleckiego i G. Żyły jakobym „wziął” dodatkowe wynagrodzenie za napisanie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 stycznia 2018 jest kłamstwem. Oświadczam, że nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sporządzenia protokołu opisującą przebieg posiedzenia komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Jeżeli radni Siedlecki i Żyła posiadają dokumenty potwierdzające, że „wziąłem” dodatkowe wynagrodzenie, proszę by je upublicznili celem potwierdzenia informacji podanych w ich oświadczeniu. To będzie jednocześnie dowód ich wiarygodność.

Osoba obejmująca mandat radnego zobowiązuje się podczas ślubowania do przestrzegania prawa oraz godnego, rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Uczestniczenie w pracach komisji to jeden z ustawowych obowiązków radnych. Radny D. Siedlecki i G. Żyła skladając oświadczenie na sejsji Rady Miasta dokonali nieudolnej próby spychania winy za swoją ignorancje na barki przewodniczącego komisji, posiłkując się dodatkowo manipulacjami i kłamstwami służącymi oczernianiu mojej osoby. Ich postawę pozostawiam ocenie mieszkańców Oleśnicy.

Oczekuję od radnych D.Siedleckiego i G.Żyły sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczacych dodatkowego wynagrodzenia, które rzekomo „wziąłem” za sporządzenie protokołu w dniu 22 stycznia 2018 roku.

A w dzisiejszym wydaniu Panoramy Oleśnickiej o kulisach tego sporu i ostrej polemice na sesji Rady Miasta.

 


autor: (rpr)powrót ›

Zobacz także

Nowej władzy manifest wiary

Infułat Władysław Ozimek powiedział: Władza jest od Boga, dana przez wybór ludzi..... ...

Nowy wiceburmistrz czy skarbnik?

Jakie zmiany personalne szykują się w Urzędzie Miasta Oleśnica i - szerzej - w całym samorządzie?...

ReklamaKomentarze (18)

 • wyborca | 2018-05-30 21:51:40

  Siedlecki i Żyła kompromitacja , tłumaczenie żenua , jak nie ma czasu to zdać mandaty i DO WIDZENIA

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • rekwista | 2018-05-30 16:24:39

  Radni Siedlecki i Żyła to obecnie ludzie Bronsia? Jeśli tak, to zawsze jest też taka możliwość, że te ich wygłupy to taka gierka żeby sabotować pracę komisji rewizyjnej i pośrednio wykazać, jak fatalnie rządzi Kołaciński?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • pytanie zasadnicze | 2018-05-30 15:20:42

  Siedlecki coś zrobił przez te 4 lata, bo tylko go kojarzę z połajanek i bicia piany

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Masakra | 2018-05-30 13:21:24

  Wniosek jest jeden. Z treści tych dwóch oświadczeń wniosek jest oczywisty: Panowie Siedlecki i Żyła, a także Karczewicz nigdy nie powinni otrzymać mandatu radnego. To jest jakaś szopka, jakaś zabawa usmarkanych małych chłopców w piaskownicy. Szczególnie Siedlecki i Żyła zachowują się szokująco niedojrzale. Ich stosunek do obowiązków radnego obraża mieszkańców Oleśnicy, w imieniu których ten mandat przecież sprawują. Brak słów.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-30 12:13:01

  Krótko pan Paweł Bielański nie powinien być jednocześnie przewodniczącym komisji rewizyjnej i pracownikiem na stanowisku kierowniczym w miejskiej spółce. A wszyscy radni przez całe cztery lata nie zajęli się: gwarancjami bezpieczeństwa bakteriologicznego dla "starego szpitala", ratowaniem obiektów z listy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, brakiem wydziału promocji miasta, brakiem współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami - efekt: rosnąca liczba pustych lokali, brakiem galerii wystawienniczej lokalnego produktu, koszmarna pstrokacizną wokół ratusza, profanacją nagrobków przy ul. Matejki, w coraz gorszym stanie budynkami przy ul. Sejmowej i Mickiewicza, nieładem w miejskich parkach, nieładem wokół pomnika przy ul. Cieszyńskiego, brakiem inkubatora przedsiębiorczości, reaktywacją Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości, brakiem małej architektury zielonej przy ul. Poniatowskiego itd.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • dziadek w kapciach | 2018-05-29 21:00:49

  K. Kowalski wczoraj pytał się pan czy Grzegorz Żyła się ośmiesza. Jeżeli - skłamał w powyższym oświadczeniu - to razem z Siedleckim się, nie tylko ośmieszają, ale kompromitują. Jeżeli się potwierdzą słowa Bielanskiego Najnormalniej w świecie pomówili tego Bielanskiego, zarzutem o branie dodatkowego wynagrodzenia.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • s | 2018-05-29 20:47:49

  Jak można tak bezczelnie kłamać ??? Zarzucanie komuś branie lewej kasy to jest zwykłe chamstwo . Ci panowie już nigdy nie powinni być pełnić funkcji radnego , oni nie reprezentują spraw mieszkańców

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • totalny odlot ? | 2018-05-29 18:17:33

  "Przybyły na posiedzenie komisji radny D. Siedlecki, bez podania podstawy prawnej opuścił posiedzenie, łamiąc kworum, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie kontroli (wyciąg z przedmiotowego protokołu załączam do niniejszego oświadczenia). Radny Siedlecki tłumaczył się później na sesji, że wyszedł z komisji, bo się „pomylił, zapomniał”(sic!) " ???? To jest jakiś totalny odlot, czy tak postępuje radny ? Człowiek z tytułem naukowym ? A pan Edmund Kaleciński jak to osądza ?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • student | 2018-05-29 17:49:24

  Jeżeli radny Bielański nie pobrał dodatkowego wynagrodzenia, a widać, że raczej jest to pewne, bo jednocześnie to zdeklarował. To radni Żyła i Siedlecki oświadczeniem złożonym na sesji Rady Miasta skompromitowali się po całości, tracąc całkowicie twarz i wiarygodność

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-29 16:37:49

  Zamiast siedziec cicho odezwali się. Jest takie powiedzenie że lepiej milczeć i niech inni zastanawiaja sie czy nie jesteś idiota niż odezwać się i rozwiać wszystkie wątpliwości. I jeszcze tez zarzut o pazerność rzucony bez sprawdzenia czyli ordynarne kłamstwo. Kompromitacja i tyle

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-29 16:23:54

  Na miejscu radnego Bielańskiego wytoczył bym proces obu radnym o zniesławienie .

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-29 15:34:39

  Ten pan P. Bielański już nigdy nie zrozumie, iż wielce niewłaściwym jest jednoczesne pełnienie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej Urzędu Miasta i kierowniczej w miejskiej spółce na umowę o pracę.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • zszokowany | 2018-05-29 14:53:50

  Ale mu się wystawili, ludzie jak można tak się dać skompromitować. I to doktor z politechniki, szok.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-29 14:24:29

  @RR pudło, akurat godziny posiedzeń komisji łatwo można sprawdzić, 7 maja godz. 16.00 - Komisja rewizyjna. Szukaj dalej https://idumolesnica.ssdip.bip.gov.pl/komisje-stale-rady-miasta-olesnicy/porzadek-posiedzen-stalych-komisji-rady-miasta.html

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Urszula | 2018-05-29 13:48:42

  To jak Siedlecki z Żyłą kłamali ? Serio ?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • RR | 2018-05-29 13:37:38

  Panie Bielański, i znów pan manipuluje. Cała ta wydumana "afera" z nieobecnościami "wybuchła" po posiedzeniu, na którym nie odbywala się żadna kontrola. Sam zresztą pan mówił, że radni opozycji "zbojkotowali" posiedzenie, na którym oceniali wykonanie budżetu. Sam pan mówił, że to było najważniejsze posiedzenie. Nie było żadnej kontroli żadnej jednostki, więc nawet ja wiem, że takie posiedzenie mogli się odbyć o dowolnej porze, nawet wieczorowej. Manipulujesz pan. Dobrze, że coraz mniej ludzi w te brednie wierzy. Nie pozdrawiam.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • z Lwowskiej | 2018-05-29 12:48:53

  Dobrze, rozumiem panowie Siedlecki i Żyła kłamali pomawiając innego radnego o baranie dodatkowej kasy ? Jeżeli tak, panowie radni to wstyd, bo są pewne granice.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Covalsky | 2018-05-29 11:43:52

  Kolanko i główka, to pislamska wymówka!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com