toyota

Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Opozycja bojkotuje, przewodniczący piętnuje

22.05.2018

wyświetleń: 1215

Paweł Bielański, przewodniczący Komisji, i udzielająca budżetowych wyjaśnień Joanna Jarosiewicz, skarbnik miasta

Paweł Bielański, przewodniczący Komisji, i udzielająca budżetowych wyjaśnień Joanna Jarosiewicz, skarbnik miasta fot. Krzysztof Dziedzic

Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu - napisał szef Komisji

Paweł Bielański, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy, opublikował na swoje stronie oświadczenie o bojkocie przez radnych opozycji posiedzenia Komisji Rewizyjne (skróty od redakcji).

 

******************************************************

 

"Komisje Rady Miasta Oleśnicy w trakcie majowych posiedzeń dokonują analizy wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Oleśnicy.

Pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu radni opozycji zbojkotowali tak ważne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Całość sprawodzania przedłożonego przez burmistrza Oleśnicy liczy 225 stron - LINK

Wnioski Komisji Rewizyjnej po analizie sprawozdania:

Z przedłożonego przez burmistrza sprawozdania wynika, że ogółem wydatkowano w 2017 r. kwotę 146.663.980 zł, co stanowi  87,27% planu. Z kolei plan dochodów po zmianach wyniósł 158.012.709 zł, a jego faktyczne wykonanie 150.179.255 zł, to jest 95,04%.

Po przeprowadzonej analizie komisja stwierdziła, że  zarówno zadania rzeczowe jak i finansowe określone w budżecie Miasta Oleśnicy na 2017 rok realizowane były należycie i terminowo, brak realizacji niektórych zaplanowanych zadań wynikł z obiektywnych i niezależnych od Miasta Oleśnicy uwarunkowań, a gospodarka mieniem komunalnym prowadzona była w sposób racjonalny. Realizacja budżetu Miasta Oleśnicy w roku 2017 prowadzona była w sposób gospodarny, celowy i zgodny z prawem.

Większość z planowanych na rok 2017 zadań została wykonana zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Dochody Miasta zostały wykonane na bardzo dobrym, ponad 95% poziomie, przez cały rok została zachowana pełna płynność finansowa.

 

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem planowany deficyt na koniec roku w kwocie -10.051.055 zł nie wystąpił. Budżet zamknął się nadwyżką (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) w kwocie 3.515.274 zł.

Z przeprowadzonej analizy wydatków budżetowych wynika, że zamierzenia określone w uchwale budżetowej na rok 2017 zostały w większości zrealizowane. Komisja Rewizyjna potwierdziła, iż stosunkowo niewielkie zadłużenie Miasta nie obciąża budżetu, a przy tym daje możliwości ewentualnego bezpiecznego korzystania w przyszłości z kredytu, pożyczki lub przychodów z obligacji, jeśli taka będzie wola organów gminy. Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała zadłużenie z wysokości 15.011.503 zł, co w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 10%.

Racjonalna polityka finansowa, a także zachowanie dyscypliny finansowej umożliwiły zaciągnięcie mniejszego, niż pierwotnie planowano, długu (o 4.000.000 zł).
 

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok i wystapiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

Choć posiedzenie komisji rewizyjnej było jednym z najważnejszych w całym roku, komisja obradowała tylko w 2-osobowym składzie (pełny skład komisji liczy 4  radnych). Wg statutu gminy miasta Oleśnicy połowa składu komisji jest wystarczająca by podejmowane decyzje komisji były wiążące i prawomocne. Jednak nieobecność radnych opozycji powołanych do pracy w komisji jest zupełnie niezrozumiała. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu.

Radni opozycji Damian Siedlecki oraz Grzegorz Żyła z sobie znanych powodów zbojkotowali posiedzenie Komisji Rewizyjnej, łamiąc tym samym zasady prawne ustalone przez Ustawę o samorządzie gminnym, gdzie  w Art. 18 zapisano, że "Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany”.

Osoba obejmująca mandat radnego zobowiązuje się podczas ślubowania do przestrzegania prawa oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Oleśniczanie oczekują od radnych pracy na rzecz lokalnej społeczności m.in. w czasie posiedzeń komisji. Za tę pracę radni pobierają diety.

Dlatego w mojej ocenie postawa radnych Damiana Siedleckiego oraz Grzegorza Żyły stoi w sprzeczności ze złożonym przez nich ślubowaniem. Nie bardzo wiem jak taką postawę radnych wytłumaczyć. Jednak jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej czuję się zobowiązany do przekazania powyższych informacji mieszkańcom Oleśnicy".

**********************************************************************

Dodajmy, że wczoraj na posiedzeniu Komisji Grzegorz Żyła się pojawił. Damiana Siedleckiego znowu nie było.

- Mocną stroną miasta jest od wielu lat stabilny poziom dochodów, rozsądne zadłużanie - oceniła na posiedzeniu Joanna Jarosiewicz, skarbnik miasta. Wyspecjalizowana agencja wyliczyła zdolność kredytową Oleśnicy na 77 milionów(!).

************************************************************

Oto komentarz Damiana Siedleckiego do oświadczenia Pawła Bielańskiego:

"Upominanie o rzetelności musi być kłopotliwe dla kogoś, kto sam rzetelnie i obiektywnie swoich obowiązków nie wypełnia. Nie, to nie jest usprawiedliwienie. To stwierdzenie faktu" (źródło: Facebook).


autor: (OAI) , źródło: bielanski.e-samorzadowiec.plpowrót ›

Zobacz także

Nowej władzy manifest wiary

Infułat Władysław Ozimek powiedział: Władza jest od Boga, dana przez wybór ludzi..... ...

Nowy wiceburmistrz czy skarbnik?

Jakie zmiany personalne szykują się w Urzędzie Miasta Oleśnica i - szerzej - w całym samorządzie?...

ReklamaKomentarze (47)

 • trampek from america | 2018-05-25 12:33:26

  Cristof Covalsky don't give up! Go for a mayor again, please.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-24 12:48:12

  A do Internautki, podpisującej się Letycja | 2018-05-23 17:08:19: czy ja Panią obraziłem? Nie. Dlaczego zatem Pani mnie? Szanowna Pani, czy blog pana D. Siedleckiego był tak popularny, iż brak wiedzy o jego istnieniu upoważnia Panią do takich stwierdzeń? Obserwowałem wpisy na popularnych, lokalnych portalach i tam nigdzie nie było wpisów, krytykujących pana J. Bronsia, podpisanych przez wspomnianego radnego. A jeżeli już coś Pani wymienia, to należy podać linki, by swoje twierdzenia uwiarygodnić.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-24 12:43:50

  Do tchórza zza "ciekawy | 2018-05-23 16:04:37" - życzę odwagi cywilnej i pozbycia się lęku przed własnymi słowami, a tego typu pytania proszę kierować do tych, którzy wybierali takich radnych, jakich obecnie mamy, którzy kręcą się bardziej wokół siebie. A dlaczego mnie mieszkańcy nie wybrali? Mogę się tylko domyślać: za pierwszym razem była tendencja wybierania nauczycieli, by mieli dodatek do pensji, a za drugim razem - chcieli mieć boksera w radzie i cóż ten bokser - pan Wojciech Bartnik - dokonał ...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • dr Lewatywa | 2018-05-24 11:16:28

  Dajcie ludzie spokój Krzysztofowi K, on już dawno 'odleciał' i żyje w innym 'matrixie!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ? | 2018-05-24 07:47:37

  I z czego Pan Przewodniczący robi problem? Komisja odbyła posiedzenie, zgodnie z regulaminem miała quorum. przecież komisja to tylko wydanie opinii, decyzja należny do rady w ktorej większość PIS "podniesie raczki" (słowa Pani radnej na jednej z sesji) tak jak "trzeba".

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Letycja | 2018-05-23 17:08:19

  Panie Kowalski pan spadł z innej planety? Siedlecki całe lata prowadził bloga pod własnym nazwiskiem i napisał kilkadziesiat tekstow krytykujacych Bronsia totalnie. Jego wolta jest nieakceptowalna wręcz żałosna

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ciekawy | 2018-05-23 16:04:37

  Krzysztof Kowalski chciał być radnym , nieskutecznie, a zatem nieudolnie starał się o to stanowisko, mieszkańcy jego osobowości nie docenili. Dlaczego?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • af | 2018-05-23 15:59:54

  Radni mają psi obowiązek uczestniczyć w tak ważnym posiedzeniu. Skoro nie pasuje , to mogą zmienić komisję. Żyła i Siedlecki, nie postępują poważnie, to jest piaskownica, a nie pełnienie tak ważnej funkcji w mieście.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-23 15:40:51

  To jest dopiero wielkie tchórzostwo, by anonimowo wypisywać coś podobnego: "Pańskie pomówienia o nieuczciowści Pana Bielańskiego też nadają się do sądu, jako zniesławienie. Pana sprawiedliwość społeczna jest niegodziwa, niechrześcijańska, ponieważ oczerniająca, podważająca czyjeś dobre imię. Człowiek jest zatrudniony zgodnie z prawem, a Pan cały czas zarzuca mu nieuczciwość. To jest nie tylko nieetyczne, ale to jest łamanie prawa tego człowieka o dobre imię." Nieetycznym, nieuczciwym jest to, że pan P. Bielański jest jednocześnie przewodniczącym komisji rewizyjnej i pracownikiem na stanowisku kierowniczym w miejskiej spółce. Teraz uwaga: pan P. Bielański oświadczał, że gdy komisja zajmować się będzie tematyką Atola, to on ... UWAGA (!) - nie będzie brał w niej udziału. Kuriozum. A teraz to on ma pretensje, że inni radni nie wzięli udziału w posiedzeniu komisji. Cóż za obłuda - radnego i tego tchórza zza "PUP". Człowieku - jeszcze raz: nieetycznym jest brak szacunku do drugiego człowieka, a tym jest pisanie anonimowe i postawa pana P. Bielańskiego. Już jemu to w korespondencji e-mailowej ponad rok temu wyjaśniłem i przesłałem zdjęcie jego zachowania bardzo nieetycznego. Ale w tematach ważnych dla miasta - nigdy nie odpowiedział na moje korespondencje, czyli radny miejski - nie odpowiedział na zapytania, uwagi mieszkańca. Tak, to nie jest etyczne w postępowaniu radnego.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-23 15:31:51

  Odnosząc się do tchórzliwego, bo anonimowego, wpisu Internauty, ukrywającego się za: "PUP | 2018-05-23 13:27:05" - pozew sądowy? No to dowiem się kto ukrywa się za tym pseudonimem "PUP", a jeżeli się ukrywa, to znaczy, że się boi, a boi się, czyli jest w strachu, czyli jest to przymiot tchórza. Jeszcze raz: niepodpisywanie wpisów internetowych swoim imieniem i nazwiskiem jest wyrazem tchórzostwa, braku cywilnej odwagi i braku szacunku do drugiego człowieka. Jeszcze raz w temacie tego wątku: pan P. Bielański nie powinien być przewodniczącym komisji rewizyjnej, skoro jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym w miejskiej spółce. Do innego wątku poniżej poruszonego: jeżeli ktoś pisze, że pan D. Siedlecki w przeszłości krytykował pana J. Bronsia, to niech poda chociaż jeden przykład tekstu podpisanego przez pana D. Siedleckiego. Nie ma takich. Też bał się, wstydził się tego co wypisywał pod pseudonimem. Ale, kto to wie? Czy kiedykolwiek pan D. Siedlecki oficjalnie potwierdził to, że wpisy podpisywane konkretnym pseudonimem były jego autorstwa?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • PUP | 2018-05-23 13:27:05

  Za wyzywanie mnie od tchórzy proszę się Panie Kowalski spodziewać pozwu cywilnego. Dość wyzywania innych przez Pana obelżywym słowem "tchórz", tak bardzo lubianym przez Pana. A tak na marginesie, Pańskie pomówienia o nieuczciowści Pana Bielańskiego też nadają się do sądu, jako zniesławienie. Pana sprawiedliwość społeczna jest niegodziwa, niechrześcijańska, ponieważ oczerniająca, podważająca czyjeś dobre imię. Człowiek jest zatrudniony zgodnie z prawem, a Pan cały czas zarzuca mu nieuczciwość. To jest nie tylko nieetyczne, ale to jest łamanie prawa tego człowieka o dobre imię. Pan w stosunku do swojego dobrego imienia ma duże roszczenia i wymagania, a sam w stosunku działa niegodziwie i niemoralnie, łamiąc również prawo Polskie. Dość tego, Panie Kowalski.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Karol | 2018-05-23 09:41:33

  Pamiętam doskonale, jak Siedlecki krytykował Jan Bronsia,w sumie na tej krytyce zaistniał w świadomości oleśniczan. Do rady miasta dostał się z po układzie z PiS, choć wcześniej był w PO. Dostał się i co robi ? NIC ! Pokazuje, że ta jago troska o miasto i sprawy mieszkańców to byłą fikcja i maskarada. Jest radny jest słaby, nie znam żadnej jego interwencji dla mieszkańców. Teraz ten bojkot robi. Pytanie kogo ? lbu co bojkotuje ? To jest zachowanie nie godne, nie prawne i skandaliczne. Obaj radni Siedlecki i Żyła nigdy już nie powinny zostać osobami zaufania publicznego. NIGDY !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ale jaja | 2018-05-23 09:31:48

  Podobno totalna opozycja chce zbojkotować wybory samorządowe. To taki trik marketingowy.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • z Klonowej | 2018-05-23 07:06:12

  Siedlecki i Żyła kompromitacja, oddać diety. Nigdy więcej nie głosujcie na nierobów

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Jeziorkowska | 2018-05-23 06:57:11

  Toż to musiało być straszne , "gdy w ten pan nieuprawnienie zaglądał" .... Afera kryminalna . Jajcarz z naszego Krzysia niezły a polski język trudny język

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-23 00:39:28

  odnosząc się do tchórza z "PUP | 2018-05-22 22:45:22" - nie sposób zazdrościć komuś, kto postępuje niezgodnie z uczciwością społeczną, a ta nakazuje, by jedna osoba nie była jednocześnie przewodniczącym komisji rewizyjnej i pracownikiem na stanowisku kierowniczym w miejskiej spółce. Niestety, gdy patrzę na zdjęcie z panem P. Bielańskim zawsze przypomina mi się sytuacja, gdy w ten pan nieuprawnienie zaglądał przez ramię panu M. Kołacińskiemu, by zobaczyć co ten robi z telefonem komórkowym.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-23 00:34:15

  co to jest? "Całość sprawodzania "

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • PUP | 2018-05-22 22:45:22

  Pan Kowalski zamiast zazdrościć Panu Bielańskiemu pracy powinien sam poszukać dla siebie pracy, bo samo zazdroszczenie innym nikomu jeszcze nie dało zatrudnienia.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 20:12:45

  Tereska, chcesz powiedzieć że to oni gwizdali w czasie Mazurka Dąbrowskiego w majowe święto?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • przegwizdane | 2018-05-22 18:49:28

  Tereska w punkt:)

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Tereska Groteska | 2018-05-22 18:45:59

  Poczekajcie , poczekajcie na następną komisję przyjdą ale z gwizdkami a może nawet z klaunem......

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Ela | 2018-05-22 17:15:42

  Radni Żyła i Siedlecki powonni oddać diety i zdać mandat radnego.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-22 16:41:30

  Przypomnę, że pan Paweł Bielański już chyba nigdy nie pojmie, iż jest czymś niewłaściwym, by był przewodniczącym tejże komisji i jednocześnie pracownikiem kierowniczym miejskiej spółki.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • taka prawda | 2018-05-22 15:26:37

  radni ośmieszyli siebie i arogancko olali ludzi, którzy na nich głosowali. WSTYD , WSTYD, WSTYD

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • dziadek w kapciach | 2018-05-22 14:43:57

  Tak nie mogli przyjść , a ile jest posiedzeń komisji 1 góra 2 w miesiącu , czyli radni biorą ponad grubo ponad 1000 zł za to, że dwa razy w miesiącu popierdzą w stołek na komisji. I tak to za dużo i ponad ich siły ? KPINA I ŻENADA !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • salsa | 2018-05-22 14:26:22

  Ciekawe czy Chorbacz i jego Forum dogada się z Bronsiem? Bo jeśli tak, to raczej wątpliwe, żeby mu to przyniosło bonusy.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • analityk | 2018-05-22 14:22:18

  Radny ma prawo do urlopu na czas pełnienia funkcji. Jednocześnie na raz obaj nie mogli przyjść. Pierwszy raz w 28-letniej historii samorządu taki przypadek. Naprawdę ktoś wierzy w takie cuda? Ich nieobecność ma ścisły związek z wyborami nadchodzącymi i oczywiście nieudaną próbą przejęcia na poprzedniej sesji kontroli nad komisją rewizyjną, poprzez zwiększenie ilości opozycyjnych radnych w tej komisji.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • tak jest | 2018-05-22 13:47:56

  Zaraz, zaraz... Jakiego bojkotu? To wymysł przewodniczącego, żeby zasugerować coś złego. Może po prostu być nie mogli, np. z przyczyn związanych z pracą. Nie zawsze można być obecnym.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • max | 2018-05-22 12:48:00

  Przedmówca zaczyna argumenta ad hominem, znaczy: rozsadek się skończył. Z mojej strony EOT.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:47:48

  max@ PO co ich wybrano ? Do bojkotu i nie przychodzenia do pracy ????????

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:42:19

  @max, do czego mają prawo ? do bojkotu , nie ośmieszają się, albo jesteś jednym z tych radnych nierobów. po co pchali się do rady, za co biorą nie małą kasę z naszych podatków

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Aga | 2018-05-22 12:39:03

  Jawny pokaz arogancji w wykonaniu Żyły i Siedelckiego. Oddać mandaty i dać miejsce innym

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • max | 2018-05-22 12:36:53

  Radny Bielański wykazuje się dwulicowością. Gdy on i jego towarzysze łamią prawo, czy naruszają podstawowe wolności obywatelskie - wszystko jest w porządku, gdy radni opozycji, mając do tego prawo(!), nie uczestniczą w posiedzeniu komisji - głośno lamentuje. To przejaw zakłamania rządzących.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:32:01

  @czarny piotruś - Przykład parę komentarzy niżej.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • czarny Piotruś | 2018-05-22 12:26:16

  max @ po co pisac takie bzdury ? ktoś ma w to uwierzyć ? kiedy siłą komuś usta zamknięto ? może jakies przykłady tego siłowego terroryzmu ? według tej kretyńskiej logiki niech radni opozycji na komisje wcale nie chodzą tylko wyrażą swój glos indywidualnie na sesji... przez 3,5 roku chodzili głsowali dyskutwoali Nagle im się - NIEKTÓRYM - odwidziało. Dlaczego? Ano dlatego że ktoś zaczał sterować nimi a ci jak bezwolne marionetki dają sobą sterować. Dziwne to smutne i pokazuje jak niektórzy maja słabe charaktery. No i pokazuje po całości oblicze tej częsci opozycji - ZEMSTA ZEMSTA ZEMSTA NA WROGA. Oto cały ich program wyborczy .

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:15:37

  Bielański jak zwykle celebruje ... oleśnicki kibol

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:14:34

  W piaskownicy im się bawić nie być radnym. Tam możesz się obrazić za to że kolega zabrał ci foremkę.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 12:09:09

  Muksiu, tego się obronić nie da.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • dziadek w kapciach | 2018-05-22 11:59:36

  Spróbujcie sobie nie przyjeść do pracy i zrobić bojkot . Wywalą was dyscyplinarnie. A tu radnym widać już się pracować nie chce.To jest lekceważenie powierzonych obowiązków. Żyła i Siedlecki utracili właśnie prawo do reprezentowania nas mieszkańców w radzie miasta. To dzięki mieszkańcom otrzymują wynagrodzenie i nikt nie dał im prawa do jakiś durnych bojkotów.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • max | 2018-05-22 11:35:34

  Rządzące ugrupowanie w każdy możliwy sposób stara się pokazać, że nie liczy się ze zdaniem innych radnych. Obecność na posiedzeniach komisji niczemu nie służy, gdyż mamy "beton" u władzy. Radni wyrażą swoją opinię indywidualnie na sesji, o ile tylko zostaną dopuszczeni do głosu. Cechą rządzących, jak już to udowodnili nie raz, jest jednak zamykanie ust siłą.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • wkurzony wyborca | 2018-05-22 11:33:21

  Bojkot sobie wymyślili ? Ale co bojkotują ? Chyba zapomnieli kto ich wybrał i po co, mieli pracować w imieniu mieszkańców, a oni bojkoty sobie urządzają, to jakaś totalna kpina z mieszkańców. Żyła i Siedlecki zdać mandaty i DO WIDZENIA !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 11:25:59

  Dziwi i to bardzo. To ich obowiązek przedstawić swoje zdanie w sprawie wykonanego budżetu. Oleśniczanie mają prawo wiedzieć czy finanse miasta są w dobrym stanie. Chyba że nie maja pojęcia o sprawach budżetowych i są przypadkowymi ludźmi w tej komisji i tak to wygląda.W takim razie nie pozostaje im nic innego jak złożyć mandat radnego, ponieważ jest to rażące naruszenie przysięgi jaką składali na początku kadencji.Kierują się swoim partykularnym interesem nie dobrem miasta.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • max | 2018-05-22 11:11:37

  Warto przy tej okazji odnieść się do wniosku radnego Bielańskiego z kwietniowej sesji; wniosku, który dotyczył zmian w składzie komisji rewizyjnej. Pod obrady wniesiono projekt uchwały w tej sprawie - z inicjatywy opozycji. Wówczas radny Bielański wniósł o odesłanie projektu uchwały do komisji, pomimo, że komisje robocze nie pracują nad projektami uchwał w sprawach osobowych - nie ma ku temu podstaw prawnych. Rządzące ugrupowanie z W. Bartnikiem i Zb. Nagórnym wówczas go poparło a radny Siedlecki nie został dopuszczony do głosu przez przewodniczącego rady W. Piechówkę. Czy bojkot majowego posiedzenia przez opozycję w tej sytuacji naprawdę kogokolwiek dziwi?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • z Lwowskiej | 2018-05-22 11:00:37

  Nie ma pracy, zabrać im diety. Jak ja do roboty nie przyjdę i bojkot urządze to szef z roboty na zbity pysk wywali. A radni to co Święte krowy !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • z Lwowskiej | 2018-05-22 10:57:55

  Jak się radnym nie chce już pracować w radzie, to niech zrezygnują z funkcji radnego, a nie bojkoty sobie urządzają. Kpina !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Krzysztof A Kowalski | 2018-05-22 10:56:16

  Pan Paweł Bielański już chyba nigdy nie pojmie, iż jest czymś niewłaściwym, by był przewodniczącym tejże komisji i jednocześnie pracownikiem kierowniczym miejskiej spółki.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2018-05-22 10:24:54

  czyli Żyła się zreflektował . A Siedlecki nie. Kogoś to jeszcze dziwi?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com