amazon

Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Sfinansują wymianę pieców

03.05.2017

wyświetleń: 2412

Paweł Bielański

Paweł Bielański fot. Krzysztof Dziedzic

Radny Paweł Bielański (RdO) informuje o programie dofinansowania wymiany pieców

 
Dobra wiadomość dla naszego miasta - zaczyna swój teksty radny Paweł Bielański (Razem dla Oleśnicy). I dalej informuje:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. O dofinansowanie wymiany starych pieców będą się mogli starać również mieszkańcy Oleśnicy. 

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych nasiliły się w całej Polsce podczas ubiegłej zimy. O  stanie jakości powietrza w Oleśnicy w ekstremalnie złym styczniu informowałem tutaj: 

bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6827/oznaczono-jakosc-powietrza-w-styczniu

Założenia programu korzystne dla Oleśnicy

Dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można otrzymać w ramach "Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. Wdrażany obecnie program ma tą zaletę, iż w odróżnieniu do podobnego programu KAWKA benficjentami moga być wszystkie gminy Dolnego Śląska.  

Z informacji uzyskanych od burmistrza Michała Kołacińskiego wiem, iż prace nad wdrożeniem nowego programu na terenie Oleśnicy już trwają. Wkrótce zostaną przedstawione szczegółowe informacje i zasady naborów wniosków. Wdrożeniem programu zajmuje się Wydzial Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy.

 

 

Jaka instalacja zamiast pieca węglowego ?

Program zakłada wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Niskooprocentowane pożyczki - 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, opalane lekkim olejem opałowym, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy wg wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. Pożyczki wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania i okres realizacji

Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogła wynieść maksymalnie 10 tys. złotych (całkowity koszt inwestycji nie będzie mógł przekroczyć 20 tys), w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych (całkowity koszt nie większy niż 14 tys). Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie. Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 proc. kapitału pożyczki. Większe wsparcie (umorzenie 70%) dostaną miejsowości uzdrowiskowe. 

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie do końca października 2018 r. Budżet programu wynosi 50 mln zł na dwa lata z możliwością wydłużenia do roku 2020. Przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do końca stycznia 2019, natomiast wydatkowanie środków do końca realizacji „Programu” tj. 28.04.2019 r.

Uzupełnienie działań systemowych

Powyższy program będzie dobrym uzupełnieniem planowanych stemowyych podłączeń poszczególnych nieruchomosci na terenie miasta do sieci ciepłowniczej MGK. Wpisuje się doskonale w "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Miasto Oleśnica ", który Rada Miasta Oleśnicy przyjęła w październiku 2015 roku. Miejmy nadzieję, że będzie cieszył się zainteresowniem wśród wspólnot mieszkaniowych i oleśniczan mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, w szczególności na takich osiedlach jak Rataje czy Zielone Ogrody oraz innych miejsach, gdzie stare piece węglowe powodują uciążliwe lokalne zanieczyszenia powietrza. 


autor: (OAI) , źródło: pawelbielanski.plpowrót ›

Zobacz także

Sadźmy drzewa, przyjacielu

W Parku nad Stawami, wzdłuż rzeki, powstała Aleja Jesionów. Drzewa posadzili oleśniczanie ...

100 tysięcy kary

Mamy prawo naliczania kar i zostaną one naliczone - mówiła latem naczelnik. Tak się stało ...

ReklamaKomentarze (4)

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com