Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Kto zostanie wolontariuszem roku?

21.11.2016

wyświetleń: 1509

Agata Karaś jest jedną z kandydatek

Agata Karaś jest jedną z kandydatek

Głosujemy w czterech kategoriach: wolontariusz, młody wolontariusz, wydarzenie oraz organizacja

W dniach 21 listopada - 4 grudnia trwa głosowanie w konkursie wolontaryjnym. Głosy można oddawać poprzez miejską platformę internetową, wykorzystywaną m.in. podczas konsultacji nad budżetem obywatelskim czy wyborach sportowca roku. Poniżej przedstawiamy kandydatów w poszczególnych kategoriach.

Organizatorami są Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta Oleśnicy i Wójt Gminy Oleśnica. Oleśniczanie głosują poprzez wspomnianą platformę. Laureaci z gminy wiejskiej wskazani zostaną w innym trybie.

Wyniki całościowe będą przedstawione podczas II Oleśnickiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4.

Aby od razu przejść na stronę głosowania wystarczy kliknąć w niniejszy link: https://ankiety.olesnica.pl/info lub skorzystać z zakładki "Głosowanie wolontariat" na stronie www.olesnica.pl.

Głosowanie jest dobrowolne i bezpłatne.

Głosy można oddawać od 21 listopada do 4 grudnia do godz. 23.59.59. Głosujemy w czterech kategoriach: Wolontariusz, Młody Wolontariusz, Wydarzenie oraz Organizacja. W piątej kategorii: Wolontariusz - Senior zgłoszono tylko jedną osobę, w związku z czym w tym przypadku przeprowadzenie głosowania mija się z celem. Laureat w tej kategorii zostanie przedstawiony podczas Gali 8.12.2016 r. wraz z pozostałymi wyróżnionymi.

UWAGA! W każdej z kategorii można wybrać TYLKO JEDNĄ pozycję!


I. WOLONTARIUSZ:

1. Agata Karaś (DKMS)


Związana z Fundacją DKMS. Przeprowadziła 8 kampanii informacyjnych związanych z popularyzacją dawstwa szpiku. Tegoroczne działania p. Agaty spowodowały zarejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców kolejnych 252 osób, z których jedna stała się realnym dawcą, ratując w tym roku życie 62-letniej Francuzki.

2. Michał Kowalczyk (SIM)
Twórca Stowarzyszenia "Samodzielna Inicjatywa Młodzieży", honorowy krwiodawca, przez lata związany z ZHP. Aktywizuje młodzież i wskazuje jej alternatywne - pozytywne formy spędzania czasu. Dobry organizator. Współpracuje z wieloma instytutcjami publicznymi i prywatnymi.

3. Tomasz Krawczak (Służby Ratownicze Oleśnica)


Współtwórca i prezes stowarzyszenia Służby Ratownicze. Pracuje nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w mieście, organizuje bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy. Zainicjował w Oleśnicy proces uświadamiania konieczności instalowania w mieście defibrylatorów zewnętrznych (AED). Skutecznie przeprowadził akcję społeczną, w efekcie której pozyskano będący do dyspozycji mieszkańców ambulans.

4. Anna Łoza (Szlachetna Paczka)
Koordynatorka ogólnopolskiego programu Szlachetna Paczka w rejonie Oleśnica. Aktywnie pozyskuje wolontariuszy i diagnozuje historię oleśnickich rodzin potrzebujących pomocy. Poszukuje darczyńców i kieruje zespołem wolontaryjnym. Działa także w projekcie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów. Tegoroczna wzorowa absolwentka ZSP w Oleśnicy. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji.

5. Robert Pontus (Cała Oleśnica Biega)
Aktywny uczestnik akcji charytatywnych organizowanych w mieście, w tym programu Szlachetna Paczka czy rejestrowania potencjalnych dawców szpiku oraz przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega. Społecznik i altruista.

6. Dawid Stolarski (SIM)
Członek i działacz stowarzyszenia SIM. Wprowadza młodszych wolontariuszy w sens ich misji i zaraża młodzież pozytywną energią oraz spontanicznością. Opiekun podczas akcji podejmowanych przez SIM.

II. MŁODY WOLONTARIUSZ:

1. Kamila Błachowicz (SIM)
Odpowiedzialna szesnastolatka. Cechuje ją kultura osobista i wysoki poziom empatii. Podczas zajęć z dziećmi pełna pomysłów, wyrozumiała i cierpliwa. Lubiana przez współpracowników i podopiecznych.

2. Aleksandra Kowalczyk (SIM)
Wszechstronna siedemnastolatka. Specjalizuje się w zajęciach dla najmłodszych. Zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym. Pogodna i lubiana, wytrwała w dziele niesienia pomocy innym.

3. Mariusz Pelczarski (SIM)
Aktywny piętnastolatek. Zaangażowany we wszelkie akcje podejmowane przez macierzystą organizację - stowarzyszenie SIM. Spokojny i opanowany, zawsze z sukcesem doprowadza rozpoczętą pracę do końca.

III. WYDARZENIE:

1. Zbieramy Krew dla Polski (PCK)
Akcja ogólnopolska, prowadzona od lat przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy. W tym roku dzięki pracy działaczy i wolontariuszy pozyskano od 75 dawców aż 34 litry krwi. To drugi wynik w Polsce!

2. Charytatywny bieg "Dla Mateuszka" (TPD)
Wydarzenie miało miejsce 6 grudnia 2015 r. W biegu wzięło udział ponad 200 osób. Celem przedsięwzięcia był zakup pompy infuzyjno-strzykawkowej dla chorego na serce chłopca - Mateusza Frączyka z Oleśnicy. Dzięki zaangażowaniu ponad 30 wolontariuszy oraz aktywności działaczy TPD i Klubu Biegacza "Szerszeń" z Oleśnicy, pozyskano sponsorów i zaangażowano wiele instytucji. Akcja zakończyła się sukcesem - pompę zakupiono.

3. Projekt "do Chmur" (TPD)
Inauguracja projektu "do Chmur" odbyła się 15.10.2016 r. Przedsięwzięcie cały czas trwa. Akcja ma na celu rozwijanie zainteresowań u młodych ludzi i zachęcenie ich do odkrywania swoich pasji i talentów. Wolontariusze zaoferowali młodym oleśniczanom udział w bezpłatnych zajęciach nauki gry na gitarze, śpiewu, plastyki, języka angielskiego i polskiego, przyrody, tańca, origami, gry na pianinie, sztuki, teatru, a także piłki nożnej, siatkówki, fotografii, występowania przed kamerą, boksu i behawiorystyki psów. W projekcie uczestniczy ok. 100 dzieci z oleśnickich podstawówek i ponad 40 wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta.

4. Cała Oleśnica Biega dla Nikoli (Cała Oleśnica Biega)
Wydarzenie miało miejsce 22.10.2016 r. podczas Festiwalu Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega. Przeprowadzono zbiórkę środków na leczenie pięcioletniej Nikoli Mak z Oleśnicy, która zmaga się z białaczką limfoblastyczną. Zebrane fundusze przekazano na leczenie dziewczynki, przy okazji w bazie potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się 111 osób.

5. SIM-owska Gwiazdka 2015 (SIM)
SIM-owska Gwiazdka to przedświąteczna zbiórka żywności. W akcji brało udział ok 70 wolontariuszy, w tym osoby kwestujące w marketach i koordynatorzy oraz osoby, które udostępniały swoje samochody do przewozu zebranych darów. Efektem akcji było zebranie ok. 2 ton żywności, co pozwoliło na przygotowanie 288 paczek dla potrzebujących rodzin z Oleśnicy i okolic.

6. Dzień Dawcy Szpiku (DKMS)


Akcja odbyła się 16.12.2015 r. dzięki pomocy stowarzyszenia Cała Oleśnica Biega. W bazie potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się wówczas 141 osób, z czego jedna - oleśniczanka Marta Kaliciak - została realną dawczynią, ratując życie chorej kobiecie.

7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Sztab w Oleśnicy (ZHP)


Finał WOŚP w Oleśnicy przyniósł najwyższy wynik w historii akcji w naszym mieście: zebrano ok. 67 tysięcy zł, czyli ok. 15 tysięcy więcej, niż zazwyczaj. Oleśniccy harcerze przygotowali ok. 160 wolontariuszy, którzy pracowali na ulicach zarówno miasta, jak i gminy. Całość przedsięwzięcia koordynowali instruktorzy z oleśnickiego hufca ZHP.


IV. ORGANIZACJA:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Oleśnicy (TPD)
TPD w Oleśnicy wspiera podopiecznych we wszystkich aspektach ich życia. Organizacja rozwija ich zainteresowania, pomaga w nauce, organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i akcje charytatywne dla potrzebujących. Pozyskuje niezbędne leki i sprzęt medyczny, prowadzi zakupy odzieży i żywności, dofinansowuje szkolne wycieczki.

2. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy (PCK)


PCK w Oleśnicy działa od 1945 roku. Skupia wszystkich, którzy organizują pomoc dla potrzebujących. Prowadzi zbiórki żywności, odzieży i innych potrzebnych rzeczy, które wydaje m.in. ośrodkom pomocy społecznej, rodzinom wielodzietnym oraz osobom ubogim. Organizacja prowadzi ogrzewalnię dla bezdomnych, zrzesza Kluby Honorowych Dawców Krwi, prowadzi działalność wolontariacką dla dzieci i młodzieży, organizuje szkolenia z pomocy przedmedycznej. Działalność PCK to także pomoc poszkodowanym podczas powodzi, pożarów i innych wypadków losowych.

3. Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega (Cała Oleśnica Biega)
Organizacja przygotowała i przeprowadziła we współpracy z DKMS dwie akcje mające na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku (grudzień 2015 i październik 2016). Stowarzyszenie było również organizatorem takich akcji charytatywnych,  jak "Cała Oleśnica Biega dla Nikoli" (licytacja, kiermasz na rzecz chorej dziewczynki) czy "Bieg na sześć łap" (bieganie z podopiecznymi fundacji Oleśnickie Bidy).

4. Stowarzyszenie "Samodzielna Inicjatywa Młodzieży" (SIM)
Stowarzyszenie SIM istnieje od dwóch lat, w jego szeregach działają głównie osoby niepełnoletnie. Organizuje zbiórki żywności, uatrakcyjnia poprzez swoje animacje wiele festynów i imprez. Prowadzi półkolonie, porządkuje cmentarz
Żołnierzy Armii Radzieckiej, zbiera zabawki dla domów dziecka, współpracuje z CKWiW OHP w Oleśnicy, angażując młodzież z zamku do działań wolontaryjnych na rzecz innych.

5. Szkolne Koło Wolontariackie przy Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy (G2)
Koło Wolontariackie przy Gimnazjum Nr 2 istnieje od 2012 roku. Jego celem jest m.in. ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie, propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym, uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy. Współpracuje ze Świetlicą Środowiskową "Bratnia Dłoń" w Oleśnicy, gdzie pomaga dzieciom - podopiecznym Świetlicy. Młodzież z G2 przepracowuje tam rocznie ponad 200 godzin. Wolontariusze z Koła każdego dnia pomagają w lekcjach, organizają Mikołajki i Dzień Dziecka. Współpracują z m.in. z Centrum Pomocy Nadzieja - Kościół Zielonoświatkowy, SIM, PCK czy Caritas przy parafii pw. Św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Angażują się w pomoc kombatantom - członom Armii Krajowej, otaczając opieką przyszywane "babcie" i "dziadków" - robią dla nich zakupy, czytają książki, odwiedzają w szpitalach.

6. Służby Ratownicze Oleśnica (Służby Ratownicze)


Organizacja ratownicza o charakterze społecznym, zrzeszająca wolontariuszy chętnych do niesienia pomocy medycznej i przedmedycznej. Istnieje od 2012 roku. Podczas wielu akcji wspomaga m.in. PCK, wraz z którym, przy
udziale MOPS, zapewnia bezpieczeństwo bezdomnym w zimowej ogrzewalni. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków. Od sierpnia 2015 figuruje w rejestrze jednostek wspierających Państwowe Ratownictwo Medyczne. Posiada 2 homologowane na pojazdy uprzywilejowane ambulanse. Służby Ratownicze zabezpieczają pod względem medycznym większość wydarzeń odbywających się w mieście, prowadzą także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.


Przejdź na stronę głosowania: https://ankiety.olesnica.pl/info

/materiały graficzne dostarczyły organizacje zgłaszające kandydatów, wciąż można dosłać ilustrację na adres: rppolesnica1@gmail.com/

 


autor: (OAI)powrót ›

Zobacz także

Gramy z WOŚP na rekord [AKTUALIZACJA]

Oleśnica gra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od początku. Dziś też jej nie zabraknie. ...

Fiasko akcji charytatywnej

Akcja pomocy dla Emilii Hanzel zakończyła się niepowodzeniem. Odzewu praktycznie nie było..... ...

ReklamaKomentarze (3)

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com