toyota

Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Bloger wyliczył cenę za śmieci

12.12.2013

wyświetleń: 2630

Damian Siedlecki (z prawej) i radny Piotr Karasek

Damian Siedlecki (z prawej) i radny Piotr Karasek fot. Krzysztof Dziedzic

Radni, którzy przygotowali projekt uchwały, korzystają z wyliczeń Damiana Siedleckiego

 

Oleśnicki bloger Damian Siedlecki zasiadł podczas konferencji prasowej obok radnych - inicjatorów uchwały w sprawie obniżenia ceny za odpady. - Radni nie muszą się znać na wszystkim. Mogą się posiłkować pomocą - wyjaśniał obecność blogera radny Piotr Karasek. Damian Siedlecki przygotował obliczenia dotyczące "rachunku rozchodów i przychodów związanych z gospodarowaniem odpadami", a także wysnuł z nich własne wnioski. Oto dokument, który zaprezentował podczas konferencji prasowej i z którym identyfikują się prawicowi radni i przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych walczących o obniżenie ceny za odpady:

 

Dane:

1. Umowa z MGK z dnia 1 lipca 2013 na „wykonanie zadania własnego gminy Miasto Oleśnica w zakresie zagospodarowania, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów oraz odpadów z PSZOK”.
- forma finansowania – dopłata do bieżącej działalności MGK w wysokości 237 666.66 PLN i w terminach wynikających z uchwały nr 17/2013 Zgromadzenia Wspólników MGK sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2013.
- miasto płaci MGK 298.14 PLN za każdy przyjęty 1 Mg odpadów zmieszanych oraz za każdy przyjęty 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji.
- miasto płaci MGK 150.00 PLN za każdy przyjęty 1 Mg odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
- czas trwania umowy 1 lipca – 31 grudnia 2013.
- rozliczenie dopłat (zwrot lub dopłata) po zakończeniu umowy – na podstawie danych z comiesięcznych raportów
MGK zawierających informacje o strukturze odpadów.
2. Umowa z MGK z dnia 1 lipca 2013 na odbiór i transport odpadów.
- forma finansowania – ryczałt w wysokości 75 600 PLN
- czas trwania umowy: 1 lipca – 1 sierpnia 2013
3. Umowa z MGK z dnia 2 sierpnia 2013 na odbiór i transport odpadów.
- forma finansowania – ryczałt w wysokości 1 639 918.17 PLN (71 300.79 PLN miesięcznie)
- czas trwania umowy: 2 sierpnia 2013 – 30 czerwca 2015 (23 miesiące).
4. Dane z UMO dotyczące ilości deklaracji i ich struktury (stan na 18 października 2013):
5. Artykuł z „Panoramy Oleśnickiej” z listopada 2013, w którym skarbnik UMO ujawnia, że:
- brakuje 674 deklaracji
- otrzymano 12 781 deklaracji, w których wykazano 30 891 osób.
6. Pismo wiceburmistrza P. Pawłowskiego z dnia 16 października 2013, zawierające dane na temat poniesionych kosztów oraz wpływów z deklaracji za pierwszy kwartał funkcjonowania systemu:
- odbiór i transport: VII – 75 600 PLN; VIII – 68 924.10 PLN; IX – 71 300.79 PLN (średnio: 71 781.42 PLN miesięcznie);
- zagospodarowanie: VII – 237 666.67 PLN; VIII – 237 666.66 PLN; IX – 237 666.66 PLN.
- administracja: koszty osobowe – 45 937.68 PLN; zakup komputerów – 19 180.20 PLN; ulotki, druki, plakaty (promocja), „aplikacja na stronie miejskiej ułatwiająca wypełnienie deklaracji w sprawie odpadów komunalnych”, ogłoszenia, pieczątki, materiały biurowe – 53 523.84 PLN. KOSZTY ADMINISTRACJI RAZEM: 118 641.72 PLN.
- wpłynęło 896 339.40 PLN, a powinno 1 202 238 PLN (400 746 PLN miesięcznie) na podstawie danych z deklaracji.
- za okres 1-14 października wpłynęło 232 115.24 PLN.

Wnioski z danych:

1. Miasto płaci MGK za zagospodarowanie śmieci. Opłata ta nosi formę „dopłaty do bieżącej działalności spółki”.
Umowa zawiera dwie różne stawki: wyższą, za śmieci zmieszane i biodegradowalne oraz niższą, za śmieci zbierane w sposób selektywny. MGK co miesiąc dostarcza raport zawierający dane nt. struktury odpadów. Na podstawie tych raportów sporządzone będzie rozliczenie i na podstawie tego rozliczenia będzie dodatkowa DOPŁATA lub ZWROT. Po zakończeniu umowy. Na podstawie raportów z MGK za okres lipiec-październik można wywnioskować, że będzie ZWROT.
REALNE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA wyniosły odpowiednio: lipiec - 228 810.75 PLN; sierpień - 200 084.15 PLN; wrzesień - 213 425.37 PLN; październik - 230 875.89 PLN. Średnio:   218 299.04 PLN miesięcznie. Tymczasem miasto miesięcznie płaci MGK – na podstawie umowy - 237 666.66 PLN. W ten sposób miesięcznie generowana jest NADPŁATA w średniej wysokości 19 367.62 PLN miesięcznie.
2. Z podanymi przez UMO kosztami administrowania systemem w wysokości 118 641.72 PLN trudno się zgodzić. Obok kosztów stałych (corocznych), jak np. koszty osobowe, pojawiają się również koszty JEDNORAZOWE: zakup komputerów, pieczątki czy też „aplikacja na stronie miejskiej ułatwiająca wypełnienie deklaracji w sprawie odpadów komunalnych”. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile dokładnie wynoszą te jednorazowe koszty, ale z pewnością stanowią one CO NAJMNIEJ 16% dotychczasowych kosztów administrowania systemem. Koszty te nie będą cykliczne, nie będą ponoszone co roku.
3. Na REALNE miesięczne koszty funkcjonowania systemu składają się: odbiór i transport – 71 781.42 PLN (23.17%);
zagospodarowanie – 218 299.04 PLN (70.45%); administracja – 118 641.72/6=19 773.62 PLN (6.38%). W sumie daje to 309 854.08 PLN.
4. Po podzieleniu REALNYCH kosztów funkcjonowania systemu przez ilość mieszkańców wynikających ze złożonych deklaracji (stan na 29 października: 30 891), daje to 10.05 PLN ŚREDNIEJ stawki opłat za odbiór, transport i gospodarowanie odpadami. Oczywiście przy założeniu, że płacą WSZYSCY, którzy złożyli deklaracje.
5. Z danych UMO dotyczących złożonych deklaracji wynika:
- w Oleśnicy jest 439 (!!) pustostanów;
- wyludnienie wynoszące prawie 12% w stosunku do założonych przez UMO 35000 mieszkańców;
Tymczasem na ostatniej sesji RM w dniu 26 listopada, Burmistrz mówił o liczbie mieszkańców na poziomie 38000 mieszkańców.
6. Jeśli zachować strukturę złożonych deklaracji i zastosować parytety (wartości procentowe), można obliczyć REALNE stawki opłat śmieciowych na podstawie REALNYCH kosztów funkcjonowania systemu (czerwone komórki na karcie „Deklaracje i struktura”):
- 10.05 PLN/osoba w gospodarstwach do 4 osób przy segregacji;
- 15.47 PLN/osoba w gospodarstwach do 4 osób przy braku segregacji;
- 46.40 PLN od gospodarstwa powyżej 5 osób przy segregacji;
- 77.33 PLN od gospodarstwa powyżej 5 osób przy braku segregacji.
7. Postulowałbym większą różnicę pomiędzy stawkami przy segregacji i jej braku. Można je dobrać na podstawie sporządzonego przeze mnie arkusza kalkulacyjnego – tak, by nadwyżka/niedobór (żółta komórka na karcie „Deklaracje i struktura”) była jak najbliższa zeru.
8. Za III kwartał 2013 roku na konto UM wpłynęło 896 339.40 PLN z tytułu opłat śmieciowych (stawki 13 PLN/20 PLN), czyli 298 779.80 miesięcznie, co stanowi 75% wpływów wynikających bezpośrednio ze złożonych deklaracji (przypis). Niedopuszczalna jest sytuacja, w której 75% mieszkańców płaci opłatę miesięczną zwiększoną o 30% w stosunku do opłaty REALNEJ, tylko dlatego, że 25% mieszkańców tego nie robi – pomimo złożonych deklaracji! Jest to ewidentny przykład odpowiedzialności zbiorowej.
9. Należy zadać pytanie, CO ROBI MIASTO, by:
- wyegzekwować złożenie brakujących deklaracji?
- wyegzekwować wnoszenie opłat śmieciowych?

 

Damian Siedlecki


autor: kad



powrót ›

Zobacz także

Opozycja wygrała wybory w Oleśnicy

Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce i Syców - II tura. Potyrała rozgromił Dżugaja. Fryt ...

Sylwestrowe szaleństwo

Zobacz, jak zaszaleli – w Perle, Garden i Kryształowym Dworze – sylwestrowi balowicze...

Reklama



Komentarze (52)

 • miejscowy | 2014-01-12 22:30:00

  W innym mieście taki człowiek jak augustus zostałby jednym z doradców burmistrza. W Oleśnicy on i inni znawcy różnych problemów stają się wrogami miasta czyli Bronsia. Bo Bronś musi udowodnić, że jest najmądrzejszy i otacza się głupszymi od siebie. Przy nich może brylować intelektem. Oleśnica przy Bronsiu staje się miastem o niskim poziomie intelektualnym - żadnych dyskusji nie może być. Bronś wszystko wie i zawsze najlepiej. Z tego wynika stagnacja miasta.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • docieqlivy | 2013-12-19 21:33:31

  "administracja – 118 641.72/6" - panie Siedlecki, o co chodzi z tą kreską? co to za liczba? krzywa Farenheita? czy szyfr służb specjalnych dla autystycznych dzieci?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-18 23:55:00

  ale dlaczego takiejże samej determinacji nie okazywali w kwestii kładki, w problemie skutecznej promocji miasta, w pozyskiwaniu inwestorów, w skutecznym zarządzaniu Atolem, w racjonalizowaniu placów zabaw (wokół SP 4 jest ich 3, SP 7 ma 2, a przy ul. Cieszyńskiego kamienne bloki są zagrożeniem dla beztroskich dzieciaków), w racjonalnym zarządzaniu strefą płatnego parkowania, w dbaniu o miejscowe zabytki itd., itd

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • KornaszewskaMaria | 2013-12-17 20:31:46

  Czy można się powołać na pana Kalecińskiego u strażnika, żeby wejść na sesje do ratusza?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-16 10:17:28

  Pan Siedlecki z grupką radnych pojawił się na posiedzeniu Komisji. Jakiej komisji było to posiedzenie? Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Przybyli goście powinni byli zaproponować wprowadzenie nowego punktu obrad na koniec zaplanowanych tematów i jeżeli problematyka opieki społecznej oraz zdrowia zostanie wyczerpana, a uczestnicy będą mieli czas i siły wówczas mogliby podyskutować bez zabierania oficjalnego stanowiska, bo od tego ta komisja nie jest. Mam nadzieję, iż nowo przybyli również z troską przysłuchiwali się dyskusji, poruszającej problematykę osób potrzebujących pomocy - rodzin żyjących w nędzy, bezdomnych, niedożywionych dzieci, tragicznej sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, niezatrudnionego ortopedy w oleśnickim szpitalu i gdy człowiek ma złamanie z koniecznością operacji - musi na własną rękę szukać miejsca w szpitalach poza Oleśnicą. Czy pan Siedlecki i towarzyszący jemu radni będą walczyć o poprawę życia ubogich rodzin, bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych z równą determinacją jak walczą o śmieci?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-15 22:05:32

  co tak na prawdę interesuje pan Bonsia? O co tak na prawdę walczą tacy jak pan Siedlecki? Wszyscy przez lata zapomnieli o tym, co jest istotą siły miasta i efekt jest taki, iż miasto będzie miało coraz więcej galerii handlowych, supermarketów, ale producenci omijają miasto wielkim łukiem.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Ekspert | 2013-12-15 18:42:28

  Nie można porównywać opłaty śmieciowej do podatku od nieruchomości, gdyż ta pierwsza jest ściśle dedykowana do pokrycia kosztów systemu śmieciowego i nie można jej przeznaczyć na inne cele w przeciwieństwie do dochodów z podatku od nieruchomości.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Edmund Kaleciński | 2013-12-15 15:50:48

  Dlatego 3229 mieszkańców, którzy podpisali "List otwarty do radnych Rady Miasta Oleśnica w sprawie poparcia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej obniżenia opłaty za odpady komunalne" powinni przyjść na sesję w dniu 20.12.2013 r. (piątek) na godz. 13:00. Taki apel otrzymałem od Pana Stanisława Palmy, lidera protestujących wspólnot mieszkaniowych, lokatorów zasobów komunalnych oraz właścicieli domów prywatnych. Zaangażowanie wielu wspólnot mieszkaniowych i tysięcy mieszkańców nie powinno być lekceważone przez Radę Miasta Oleśnicy. Wspomóżmy swoją obecnością radnych działających w naszej sprawie !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • levi | 2013-12-14 08:26:40

  10 zł to stawka realna - takie padły słowa przed Trybunalem Konstytucyjnym oparte na wyliczeniach

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • alfa-omega | 2013-12-14 00:22:14

  Wielce szanowny augustusie!! To, które wyliczenia sa prawdziwe?? A, może żadne!! Wg mnie dalej jestes z logika na bakier!!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • głos 14 | 2013-12-13 23:09:45

  a ty dalej swoje, bidoku

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • augustus | 2013-12-13 22:35:52

  @: dlatego właśnie warto przypomnieć wcześniejsze wnioski i opinie radnych o tym, że obniżka opłat za gospodarowanie śmieciami jest "uzasadniona ekonomicznie i wychodzi naprzeciw postulatom wszystkich mieszkańców miasta", pod czym pospisy złożyli radni: Mirosław Pałka, Maciej Syta, Robert Sarna, Jarosław Kempa, Paweł Leszczyłowski, Stanisław Pytel i Zbigniew Nagórny; radny Marek Czarnecki na podstawie własnych kalkulacji obliczył, że stawka powiina wynosić 10.50 PLN. Jeśli teraz radni nie podejmą tematu, to znaczy, że ich wcześniejsze słowa można o kant... stołu rozbić...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-13 22:10:14

  jest drogo ale i tak nic sie nie zmieni, ja w radnych nie wirze, wódz tupnie i koniec balu panno lalu

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • śmieciasz | 2013-12-13 21:47:48

  @augustus- 33 głosy zamiast 13. Ot co.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • xpe | 2013-12-13 20:10:29

  Re "inny"..,Jesteś taki zbolały ,twój ból pewnie utuli stosowna premie w ratuszu , za szczególną gorliwość , albo jego nadętość poklepie cię po ramieniu...Człowiek wykonał kawał dobrej roboty , potrafisz to zrób ty również coś , zaistniejesz.Być może to nie ostatnie dzieło Pana Damiana , może zada sobie trudu i oszacuje pewne miejskie inwestycje , ich koszt.Bo skoro opłaty śmieciowe są tak wysokie ,to warto by był przyjrzeć się przetargom na inne usługi świadczone miastu przez różna firmy... . Oby ta wypowiedź stała się zachętą do takiego działania.....

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • @inny | 2013-12-13 19:18:36

  INNA aktywność Damiana Siedleckiego w sprawach, o których bez żadnej praktycznej znajomości prawisz - www.dlaolesnicy.org Gdyby Wam, trollom, chociaż w 1/100 chciało się działać, jak działa augustus, można by z Wami podejmować dyskusję. A tak, proszę, nie wycierajcie sobie gęby aktywnym mieszkańcem, bo mu do pięt nie dorastacie.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • oleśniczanin | 2013-12-13 19:15:28

  Oj narzekacze... Facet wali konkretami czarno na białym. Od wielu lat "siedzi" w temacie UM bo to jego hobby chyba, a wg mnie powinien zasiąść między radnymi, a nawet Jaśka zastąpić. Konkret i dla ludzi przyjazny, a że komuś to nie pasuje to się dziwię.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • augustus | 2013-12-13 19:11:03

  Byłem na posiedzeniu komisji zdrowia. Radni tzw. "Porozumienia Radnych" nie byli zainteresowani jakąkolwiek merytoryczną dyskusją na temat stawek śmieciowych. Co więcej: żaden z nich nawet nie zabrał głosu w dyskusji na "temat miesiąca", czyli o miejskim budżecie na przyszły rok...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Janecki | 2013-12-13 18:42:02

  Uzyskać niezbędne dane z ratusza to jest sztuka nie lada w naszych realiach.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • inny | 2013-12-13 17:19:39

  Zaraz jeszcze tu tego pana ubóstwią. Cóż on takiego uczynił? Nie odrywał się od monitora i klawiatury. Ot, że kilka godzin poświęcił przed monitorem komputera. Żaden znaczący wysiłek. Zwłaszcza dla kogoś, kto taką czynność, czy podobną wykonuje każdego dnia w ramach swojej pracy zawodowej. Ale, czy tak rzeczywiście kiedykolwiek wyszedł na miasto, zainteresował się innymi, jakże ważnymi problemami mieszkańców? A może tak bardzo przejął się opłatami za śmieci, bo to szarpie jego po kieszeni? Czy tak bezinteresownie, ale równie wytrwale zajął się innymi problemami mieszkańców Oleśnicy, które jego bezpośrednio nie dotyczą? Czy tamte problemy także tak nagłośnił? Nie. To, co wymaga większego wysiłku jest poza zasięgiem aktywności pana Siedleckiego

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Nick | 2013-12-13 17:13:02

  Albo jest strona stowarzyszenia, albo jest to strona wzajemnej adoracji, ale wówczas niech się nie nazywa "Dla Oleśnicy". Anonim? A czy pan Siedlecki wpisał się tu chociaż raz i swój wpis podpisał z imienia i nazwiska? Nigdy. Dlatego jego działania uznać należy za nieszczere i to nawet nazwałbym hipokryzją.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • za | 2013-12-13 16:25:31

  Nie wnikając w temat - brawa dla tego pana że chcialo mu się liczyć, dociekał w interesie mieszkańców. Tak działa społeczeństwo obywatelskie. Nie jest łatwo, bo władzy nie na rękę taka samodzielność obywateli.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • meloman | 2013-12-13 15:28:52

  A z jakiej listy wystartuje Andrzej S. ( u,hu). Chyba z top listy Marka Sierockiego (ale jaja)

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • augustus | 2013-12-13 15:15:08

  @ekspert: Dziękuję, rozumiem, aczkolwiek mam na ten temat swoje zdanie. Otóż przyzna Pan, że opłata śmieciowa jest formą podatku lokalnego. Tak, jak podatek od nieruchomości. Prawda? Czy słyszał Pan kiedykolwiek, by ktokolwiek uzasadniał podwyżkę podatku od nieruchomości tym, że jego ściągalność jest niska? Na zasadzie - ci, co płacą, niech płacą więcej, bo ci, co nie płacą i tak nie zapłacą, bo nie ma na nich rady... Dowolny samorządowiec, który tak uzasadni decyzję o podatku, jest do natychmiastowej wymiany...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • wrocław | 2013-12-13 15:02:01

  Zapraszam do Wrocławia, 1 osoba w 34 metrowej kawalerce - 19 zł za segregowane albo 28 zł za niesegregowane śmieci. Może Pan bloger wyliczyć czy to nie jest za drogo ?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • / | 2013-12-13 14:44:50

  Oho, Imperium kontratakuje. Teksty rozmyte (Nick przeczytał jak rozumiem wszystkie, jest ich lekko patrząc kilkaset), wyliczenia za długie, ble ble... Panu Nickowi się blog nie podoba bo chaotyczny. No jest chaotyczny, bo to platforma blogowa właśnie, a nie informacyjna. Każdy może sobie tam pisać tylko nie każdy chce pod własnym nazwiskiem. Lepiej na anonimowym forum, co nie. Pewno panowie Skrzypek i Siedlecki zrozpaczeni powinni pójśc na zamknięta kładkę i rzucić się z góry na pierwszy przejeżdżający pociąg. Wtedy układowe trollerstwo będzie happy. Nie lubią niektórzy jak im się na rece patrzy. I żeby nie było tez nie kumam o co chodzi z tym augustem ze tam siedlecki a tu niby kto inny?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ekspert | 2013-12-13 14:42:00

  Zrobił Pan to bardzo rzetelnie. Gratuluję.Musi Pan jednak wiedzieć, że nawet Państwo (nie tylko zresztą Polskie) dysponując rozbudowanym aparatm kontrolno - skarbowym, a także mając oręż w postaci mocno restrykcyjnego, wręcz opresyjnego prawa, umożliwiająceo szybką ścieżkę egzekucji jest w stanie wyegzekwować po 22 latach obowiązywania powszechnego podatku od dochodów jedynie ok. 90% swoich należności. Miasto, mające dużo mniejsze możliwości egzekwuje już po kilku miesiącach 75% podatku śmieciowego. To dobry wynik, zważywszy, że społeczeństwo oswaja się z nową daniną ok. 5 lat. Dzielić można środki, które wpłyną na konto Miasta, a nie te które powinny wpłynąć, stąd wnioski należy wyciągać ostrożniej. Nie zwalnia to oczywiście urzędników z obowiązku intensywnych działań na rzecz uzyskania jak największych wpływów z opłaty śmieciowej z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • eva | 2013-12-13 14:26:22

  o to tak samo jak z tymi wyliczeniami!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • nick | 2013-12-13 11:43:27

  odwiedziłem stronę Stowarzyszenia "Dla Oleśnicy" - http://dlaolesnicy.org/ i cóż z tych odwiedzin wynikło? Wrażenie chaosu, ogólnie nieczytelna, dwóch autorów, a w zasadzie jeden, same teksty są rozmazane w treści, ot taka radosna twórczość

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-13 11:34:50

  a augustus nieustannie wstydzi się swojego nazwiska. Twarz już pokazał. Pokazał ja jest skrupulatny w liczbach, może teraz odważy się na podpisywanie swoim nazwiskiem i rozpocznie rzeczywistą krucjatę o ściągnięcie VW do Oleśnicy, o naprawę promocji miasta, zatroszczy się o los oleśnickich ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnym pomoże wejść do Urzędu Poczty itd., itd

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • matryca | 2013-12-13 11:12:22

  PO chyba zapomniała że p. Damian Siedlecki jest również aktywnym działaczem stowarzyszenia "Dla Oleśnicy". Bloga może prowadzić każdy, komu się tylko chce, natomiast pracować aktywnie w stowarzyszeniu wymaga trochę więcej wysiłku i czasu.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • słuchacz | 2013-12-13 10:53:04

  O ile pamiętam to na sesji we wrześniu jeden z radnych złożył interpelację w sprawie ewentualnej obniżki ceny śmieci (z kalkulacją) do 10,50 zł

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-13 10:36:06

  żeby wszcząć postępowanie podatkowe (nie adm.) w przypadku niezłożenia deklaracji, najpierw trzeba wezwać do jej złożenia.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • augustus | 2013-12-13 10:28:20

  W żadnym wypadku proszę nie traktować tych wyliczeń, jako wyroczni. Zrobiłem tylko to, co Urząd Miasta Oleśnicy powinien był zrobić już dawno - otworzyć się na mieszkańców i przedstawić im KONKRETY. Na ile rzetelne są te moje wyliczenia? Ja ze swojej strony dołożyłem wszelkich starań, żeby takie były. Proszę je traktować jako przyczynek do dyskusji na temat obniżenia stawek za śmieci, bo MOŻNA JE OBNIŻYĆ, co JUŻ zrobiło wiele miast i gmin w całym kraju. Wg ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Środowiska wśród 1814 gmin (miejskich i wiejskich), średnia stawka za odpady selektywne wynosi 9.05 zł i 14.54 zł ze niesegregowane. Oleśnica ze stawkami 13/20 na tym tle wypada naprawdę drogo...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • augustus | 2013-12-13 10:08:59

  @um: i jaki skutek przynoszą te wezwania? O ile dobrze pamiętam, to czas składania deklaracji upłynął w maju. Dziś, dzięki Bogu, mamy grudzień. Urząd wciąż wysyła "wezwania do złożenia deklaracji". Dużo czytam, poszukuję informacji. W ogromnej większości gmin w całym kraju, wobec tych, którzy nie złożyli deklaracji wszczynane jest POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE i niejako narzuca się im wyższą stawkę, jak za odpady niesegregowane. Czy tak samo to wygląda w Oleśnicy? Być może pamięć mnie zawodzi, ale nie przypominam sobie takich słów ze strony kogokolwiek z UM. W Oleśnicy wciąż wysyła się wezwania do złożenia deklaracji - 7 miesięcy po terminie. Jaka zatem jest skuteczność tych wezwań?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ... | 2013-12-13 09:53:13

  Mnie najbardziej podoba się stwierdzenie radnego, przedsiębiorcy w branży informatycznej, człowieka z wyższym kształceniem, że radny nie musi się na wszystkim znać i może się posiłkować pomocą. Panie radny Karasek, no błagam.. pomocą w rachunkach?!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • um | 2013-12-13 09:32:35

  Panie Damianie, wystarczy zapytać w urzędzie: wysyłają wezwania do ludzi, którzy deklaracji nie złożyli i wysyłają upomnienia do ludzi, którzy deklaracje wprawdzie złożyli, ale o zapłacie zapomnieli.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Lili | 2013-12-13 09:13:02

  E ludzie nie mylcie blogera z blagierem. Przecież oni mają na celu tylko jedno - WEBORYYYYY. A temat jest nośny.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Leon Zawałowiec | 2013-12-13 08:24:36

  Magistrat wykpi, obśmieje, obsobaczy, napiętnuje etc. każdego kto ma inny punkt widzenia od jedynie słusznego. I to by było na tyle.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • OLO | 2013-12-12 22:27:06

  A WŁOSKIE FAFIE NA CZYM ROBIA LEGALNA KASE NA SMICIACH ,TO OCZYM YU MÓWIC

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Społeczeństwo | 2013-12-12 21:59:06

  Gościu zadał sobie sporo trudu trzeba mu to oddać. Wykonał dla nas tą robotę

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-12 20:26:03

  bio i zmieszane? tylko frajerzy to segereguja. te smieci drogie jakby ze złota były

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Radomir Niepomirski | 2013-12-12 19:52:27

  Wielmożny alfa-omega dzisiaj dowcipny.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • alfa-omega | 2013-12-12 19:11:19

  Trzeba jeszcze dodać "haniebny szwindel wyborczy"??!! I wyjdzie na zero, jak, kazdy bilans!!" Pero, pero, bilans musi wyjść na zero"

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Otto von Bismarck | 2013-12-12 18:54:24

  Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Otto von Bismarck | 2013-12-12 18:50:52

  88 profesorów i Ojczyzno, jesteś zgubiona !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • alfa-omega | 2013-12-12 18:45:57

  Poprzednie wyliczenia szanownego Damiana Siedleckiego z dokładnością do czternastego miejsca po po przecinku też były prawdziwe! Jak zawsze mam zastrzeżenia co do logicznego rozumowania tego pana!! Szkoda gadać, moim zdaniem to blef!!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • | 2013-12-12 18:29:25

  a skad wiadomo że sa one rzetelne?!!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Solidarność80 | 2013-12-12 18:21:10

  Brawa dla blogera!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Evik | 2013-12-12 18:17:57

  Nareszcie rzetelene wyliczyenie

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • obserwator | 2013-12-12 18:10:08

  Robi się ciekawie na oleśnickiej scenie politycznej...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • ola | 2013-12-12 18:09:27

  teraz jest tak drogo, ze przestalam segregowac w ramach buntu bio i zmieszane, mam to gdzies

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com